Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikplanering höstterminen 17

Skapad 2017-08-17 09:42 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola F
Tal och dess användning, enheter och geometri.

Innehåll

Under höstterminen kommer vi jobba med tal och dess användning, enheter och geometri.

Vi kommer använda oss av Matte Direkt åk 7 och i denna  finns uppgifter på olika nivåer. Nivån för varje enskild elev anpassas i klassrummet.

Nedan kommer summering av de begrepp som behandlas inom respektive ämnesområde.

Varje område kommer avslutas med ett prov som består av 2 delar. Del 1 är för de grundläggande begreppen medan Del 2 är uppgifter på högre nivå med större fokus på problemlösning, resonemang och kommunikation.

De matematiska kunskaperna bedöms utifrån de fem förmågorna.

 Begrepp, metod, problemlösning, resonemang och kommunikation.

 

Läxor:

V 34-43 är det fortsatt fokus på multiplikationstabellerna. Dessa testas varje vecka.

Varje vecka kommer vi ha mål att arbeta med. Missas lektioner är det i uppgift att arbeta med detta så att du inte hamnar efter.

 

Tal:

•Förstå hur vårt talsystem är uppbyggt

•ordna tal i storleksordning

•multiplicera och dividera med 10, 100, 1000

•avrunda tal

•använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten

•räkna med de fyra räknesätten

•prioriteringsreglerna

Enheter

•Prefix

•de vanliga enheterna för längd, vikt och volym

•tid och hastighet

Geometri

•uppskatta, mäta och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer

•använda gradskiva

•räkna ut vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel

•beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar

•mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer

•räkna med skala

 

Bedömning:

Du kommer att få visa dina förmågor både under lektionstid i klassrummet och genom skriftliga prov. Provdatum kommer publiceras i Unikum under veckoplaneringarna.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: