Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 7-9 Grundskola Lgr-11

Skapad 2017-08-17 10:01 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet samhällskunskap.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Välkommen som kunnig medborgare i vårt samhälle!

Innehåll

Samhällskunskap - det här ska vi arbeta med

 • Sveriges befolkning och sammansättning samt den svenska välfärden, ex. sjukvård och pensionssystem.
 • Olika medier och dess roll som informationsspridare, ex internet, tv och dagstidningar.
 • De mänskliga rättigheterna i Sverige och övriga världen.
 • Rättssystemet i Sverige.
 • Sambandet mellan hemmets, företagens och samhällets ekonomi i stort.
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar.
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser - makt - inflytande.
 • Politiska ideologier i Sverige och Sveriges politiska system.
 • Några olika styrelseskick i världen.
 • Aktuella samhällsfrågor.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att... (syftet)

 • Att utveckla kunskaper om hur individ och samhälle påverkar varandra.
 • Att utveckla förståelse för egna och andras livsvillkor.
 • Att utveckla kunskap om hur man söker och granskar information från olika källor.
 • Att utveckla kunskap om mänskliga rättigheter och demokratiska processer.
 • Att utveckla förmågan att diskutera, uttrycka åsikter, värdera olika ställningstagande i samhällsfrågor.

Så här ska vi arbeta (hur?)

 • Vuxenledda genomgångar och diskussioner kring ex. demokrati.
 • Söka fakta från olika källor och redovisa fakta
 • Läsa och diskutera tillsammans med vuxen och klasskamrater.
 • Demokratiska spelregler-från sällskapsspel till samhället i stort.
 • Film.
 • Diskutera lagar och regler.
 • Vi tittar på FN:s barnkonvention.
 • Vi diskuterar olika lösningar för att förhindra mobbning.

Kunskapskrav

Se matris.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Analysera
Reflektera
Jämföra
Resonera
Använda samhällsvetenskapliga begrepp
Kritiskt granska

Matriser

Sh
SAMHÄLLSKUNSKAP kunskapskrav åk 9

E
C
A
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för-och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för-och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för-och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: