👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO- Kemi år 5: Blandningar, lösningar & syror och baser.

Skapad 2017-08-17 10:33 i Rindö skola Vaxholm Stad
Syftet med undervisningen om blandningar, lösningar, syror och baser är att du ska få möjlighet att förstå de kemiska orsakerna och öva laboration.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Blandningar, lösningar, surt och basiskt

Innehåll

 

Detta ska du lära dig:

 • Hur man filtrerar/ skiljer ämnen åt.
 • Förstå skillnaden mellan en lösning och en blandning.
 • Känna till olika sätt att separera lösningar och blandningar.
 • Många ämnen löser sig i vatten.
 • Vad är surt och basiskt.
 • Hur kan man mäta surt och basiskt.  
 • Vad är pH-skala.
 • Hur ett ämne kan bli mindre surt.
 • Farliga ämnen som finns hemma.
 • Att naturen blir surare
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället

Så här kommer vi att arbeta:

 • Lärarledda genomgångar.
 • Titta på film.
 • Läsa texter, svara på frågor.
 • Göra experiment/ laborationer och skriva enklare laborationsrapporter

 

 

Bedömning:

Bedömningen sker löpande under lektionstid samt på utförande och dokumentation genom laborationsrapporten. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Lösningar och blandningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kemiska samband & hållbar utveckling
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.