👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Y 1-2

Skapad 2017-08-17 10:36 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Denna planering täcker matematikboken Y kap 1-2
Grundskola 8 Matematik
Du kommer att få lära din om bråk och procent.

Innehåll

Y kap 1-2

Syftet med området är att du ska lära sig att:

 • Uttrycka och lösa problem och värdera valet av metoder.
 • Använda och analysera matematiska begrepp och hur de hänger ihop med varandra.
 • Välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
 • Förklara hur du tänker och förstå hur andra tänkt
 • Använda olika matematiska uttryck för att diskutera frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Det här ska du lära dig (konkret beskrivning)

Kap 1

 • räkna ut delen av något i bråkform, procentform och decimalform
 • räkna ut procent om något ökar eller minskar dvs. förändring av det ursprungliga - kunna räkna ut helheten om du känner till delen
 •  räkna med ränta
 • förstå skillnaden mellan procent och procentenheter
 • använda olika metoder vid problemlösning

 

Kap 2

 • jämföra storleken mellan bråk
 • addera och subtrahera bråk med olika nämnare - kunna multiplicera och dividera bråk
 • kunna använda olika metoder vid problemlösning

Bedömning

 

Du kommer att bli bedömd hur du kommunicerar och resonerar vid problemlösningslektionerna (EPA) 

Vi kommer att ha två skriftliga test, ett lite mindre på kapitel 1 och ett på kapitel 1+2 tillsammans. 

Provet kommer att ligga fredagen den 17 november.

Uppgifter

 • Prov kapitel 1-2