👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklekar i förskoleklass

Skapad 2017-08-17 10:44 i Sandarne skola Söderhamn
Under förskoleklassåret arbetar vi med att utveckla barnens språkliga medvetenhet. Vi arbetar med språklekar i mindre grupper.
Grundskola F
Språklek i förskoleklassen.

Under förskoleklassåret arbetar vi med att utveckla barnens språkliga medvetenhet. Vi arbetar med språklekar på olika sätt och vill väcka barnens nyfikenhet för språket och att uttrycka sig.

Innehåll

1. Övergripande mål:

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

2. Kursplanemål:

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

3. Bedömning:

Vid vårens utvecklingssamtal samtalar vi om dina språkliga förmågor.
Vi pratar om vad du kan just nu.

4. Undervisning:

 • Vi jobbar med:
 •  Rim ( hatt-katt)
 •  Långa/korta ord (tåg-tandborste)
 •  Motsattsord (varm-kall)
 •  Sammansatta ord (hals+duk blir halsduk)
 •  Stavelser (må - la, ba - ka)
 •  Identifiera ljud (m-mat, sol-l)
 •  Ljuda samman (s-ö-t, m-u-s)
 •  Dela upp ord i språkljud ( bil till b-i-l)
 •  Tala/ berätta (alla barn får komma till tals, enskilt och i grupp)
 •  Lyssna ( vi visar hänsyn och lyssnar på varandra i det dagliga samspelet)
 •  Rita/ lekskriva/skriva
 •  Högläsning/lekläsning/läsning
 •  Sång och musik
 •  Rörelse
 •  Bild
 •  Grupplekar
 •  Pennfattning

'

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv

Matriser

Förskoleklass - Svenska

Eleven har påbörjat...
Eleven har uppnått...
Jag kan höra rim, jag kan rimma.
 • Sv  1-3
Jag kan klappa stavelser i ord.
 • Sv  1-3
Jag kan skilja på långa och korta ord.
 • Sv  1-3
Jag vet vad som menas med ord och mening.
 • Sv  1-3
Jag vet att ett ord kan vara sammansatt av flera ord, t.ex. polisbil, skrivbok.
 • Sv  1-3
Jag kan namnet och ljudet på mer än 15 bokstäver.
 • Sv  1-3
Jag kan höra vilket första ljudet är i ord, t.ex. m-mat och s-sol.
 • Sv  1-3
Jag kan höra vilket sista ljudet i ord är t.ex. bil-l och nos-s.
 • Sv  1-3
Jag kan dela upp orden bil i b-i-l och måla i m-å-l-a.
 • Sv  1-3
Jag kan läsa och skriva mitt namn.
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Jag känner till läsriktningen.
 • Sv  1-3
Jag kan läsa ord som jag känner igen.
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Jag kan lyssna aktivt i liten grupp.
 • Sv  1-3
Jag kan lyssna aktivt i stor grupp.
 • Sv  1-3
Jag kan lyssna, förstå och återberätta innehållet i kapitelböcker utan bildstöd.
 • Sv  1-3
Jag kan förstå och följa instruktioner.