Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt sommarprat 9c

Skapad 2017-08-17 10:48 i Torpskolan Lerum
Sommarprat som i Sverige radios anda.
Grundskola 8 – 9 Musik Svenska
I den här uppgiften ska du hålla ett sommarprat där du ska få berätta om dig själv och välja musik som betyder något för dig.

Innehåll

Syfte

I den här uppgiften får du möjlighet att visa din muntliga förmåga i muntlig presentation. Du får öva på att anpassa språk, innehåll och uppbyggnad till den som lyssnar. Du får också öva på att använda digitala verktyg för att genomföra den här typen av uppgift.

I den här uppgiften gör du det mesta muntligt men behöver ett skrivet manus. Du kan välja att skriva manuset i löpande text eller i punktform. Du får också möjlighet att lära dig och öva på att kombinera text/tal med musik. 

 

Undervisning

 

Du kommer få:

 • Lyssna på sommarprat tillsammans med dina klasskamrater och reflektera kring innehåll, uppbyggnad och språk. Både hela sommarprat och delar av.
 • Lyssna  på minst ett valfritt sommarprat hemma/ eller i skolan för att få ännu mer inspiration. Välj gärna ett par olika sommarvärdar som du tycker verkar intressanta.

 

 • Arbeta med manusskrivande
 • Kamratrespons
 • Välja musik
 • Träna på inläsning/framförande
 • Spela in i lämplig app - garageband eller annan lämplig app. Om garageband är svårt att använda så finns det instruktioner på youtube. 
 • Lägg upp din inspelning på G-drive
 • Lyssna på din tilldelade kamrats sommarprat och skriva ett skriftligt omdöme.

 

 

Uppgift: Mitt sommarprat:

Nu ska du få möjlighet att vara personlig utifrån nedanstående frågor. Det är bra om du vågar vara personlig i det du berättar. Det är lättare att få fram budskapet/berättelsen om du utgår ifrån det som berör dig och ditt liv. Musiken du väljer till ditt program ska anknyta till innehållet på något sätt för att visa att du med musik kan påverka och förstärka det du berättar om. Tänk på att disponera tiden väl, så att både tal och musik får till rätt utrymme. 

 

 • Vem är jag?
 • Vad har gjort mig till den jag är?
 • Vad har påverkat mig?
 • Vad är viktigt för mig?
 • Vad tänker jag om min framtid?

 

Sommarpratet ska vara 5-10 minuter långt. I ditt sommarprat ska du har med tre olika låtar. Låtarna ska inte vara hela utan tonade in och/eller ut. 

 

Deadline: 1/9

 

Bedömning:

Du kommer bedömas fortlöpande under arbetes gång genom:

 • hur du deltar i samtal om de sommarprat vi lyssnar till,
 • formativt i skrivprocessen av manus
 • omdöme av en kamrats sommarprat din slutproduktion

Den sammanvägda bedömningen sker i nedanstående matris. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Mu
Sommarprat: bedömning

>>>
E
C
A
Svenska: Språkbruk
Ditt tal har en i huvudsak fungerande anpassning till taltyp och språkliga normer och strukturer. De berättade texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Ditt tal har en relativt väl fungerande anpassning till taltyp och språkliga normer och strukturer. De berättade texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Ditt tal har en väl fungerande anpassning till taltyp och språkliga normer och strukturer. De berättade texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Svenska: Förstärka textens budskap med musik
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Svenska: Muntliga framställning
Du kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Svenska: Omdöme
Du kan ge ett enkelt omdöme om textens/ talets innehåll och uppbyggnad
Du kan ge ett utvecklat omdöme om textens/talets innehåll och uppbyggnad
Du kan ge ett välutvecklat och nyanserat omdöme om textens/talets innehåll och uppbyggnad
Musik: Kombinera olika uttrycksformer
Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: