👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht åk 2

Skapad 2017-08-17 11:08 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Terminsplanering baserad på matematikboken Prima.
Grundskola 2 Matematik
Detta är en bedömningsmatris i matematik för höstterminen i åk 2.

Innehåll

Denna bedömningsmatris kommer fyllas i under höstterminens gång.

Matriser

Ma
Matematik ht åk 2

Taluppfattning och tals användning

 • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3   Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3   Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3   De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3  
 • Ma  1-3   Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3   Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Nya mål att jobba mot
Du ska kunna läsa ut och skriva talen 0-100
Du är osäker på talen upp till 100.
Du är säker på talen upp till 100.
Du ska kunna talen upp till 500.
Du förstår att tal kan delas upp i hundratal, tiotal och ental i talområdet 0-100.
Du är osäker på hur talen kan delas upp.
Du är säker på hur talen delas upp.
Du ska kunna dela upp tal i hundratal, tiotal och ental i talområdet 0-500.
Du kan talens grannar inom talområdet 0-100.
Du är osäker på talens grannar.
Du kan talens grannar.
Du ska bli säker på talens grannar upp till 500.
Du kan ramsräkna upp till 100 fram- och baklänges.
Du är osäker på att ramsräkna.
Du kan ramsräkna upp till 100.
Du ska kunna räkna upp till 500 och börja var som helst på talraden.
Du ska kunna bråk som del av helhet och del av antal, en halv, en tredjedel och en fjärdedel.
Du kan del av helt och del av antal i vardagliga sammanhang med stöd av vuxen.
Du kan dela upp helheter och antal i delar samt namnge och jämföra delarna med hjälp av bilder.
Du ska förstå värdet av t.ex. en tredjedel och kunna skriva det på mattespråket.
Du ska kunna stora plus inom talområdet 0-20 t.ex 9+8, 15+5.
Du kan stora plus med hjälp av konkret material.
Du kan stora plus med hjälp av olika strategier.
Du ska förstå att addition och subtraktion hör ihop.
Du ska kunna stora minus i talområdet 0-20 t.ex. 17-9.
Du kan stora minus med hjälp av konkret material.
Du kan stora minus med hjälp av olika strategier.
Du ska förstå att addition och subtraktion hör ihop.
Du ska kunna se och fortsätta på talmönster t,ex, 2, 5 och 10 skutt.
Du är osäker på talmönstret.
Du kan se och fortsätta på ett talmönster.
Du kan göra egna talmönster.
Du ska kunna addition 0-100.
Du är osäker på addition 0-100.
Du är säker på addition 0-100.
Du är säker på addition 0-1 000.
Du ska kunna subtraktion 0-100.
Du är osäker på subtraktion 0-100.
Du är säker på subtraktion 0-100.
Du är säker på addition 0-1 000.
Skriva och läsa ordningstal förste till tolfte.
Du är osäker på ordningstalen förste till tolfte.
Du är säker på ordningstalen förste till tolfte.
Du är säker på ordningstalen förste till trettioförsta.

Geometri

 • Ma  1-3   Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Nya mål att jobba mot
Du ska kunna namnen på geometriska objekten: rektangel och rätblock kvadrat och kub cirkel och klot triangel och kon
Du kan några geometriska objekten.
Du kan alla dessa geometriska formerna.
Du kan beskriva och jämföra geometriska objekt utifrån deras egenskaper.

Mätning

 • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Nya mål att jobba mot
Du ska kunna klockans kvart i och kvart över.
Du är osäker på kvart i och kvart över på klockan.
Du säker på kvart i och kvart över på klockan.
Du ska kunna hela analoga klockan.
Kunna räkna ut differensen mellan två klockslag i hela timmar.
Du är osäker på differensen mellan två klockslag.
Du är säker på differensen mellan två klockslag.
Du är säker på differensen mellan två klockslag, hel och halvtimmar.
Du ska kunna mäta och jämföra längd i enheten cm och meter med olika mätverktyg, Du ska känna till begreppen linje och sträcka.
Du är osäker på hur du använder linjal och begreppen.
Du kan uppskatta och mäta längder i enheterna cm och m. Du känner till begreppen linje och sträcka.
Du kan uppskatta och mäta längder i enheterna cm, dm och m.
Du ska kunna mäta och jämföra volym i enheten dl och liter.
Du är osäker på att mäta och jämföra volym.
Du är säker på att mäta och jämföra volym.
Du ska kunna jämföra, uppskatta och mäta massa i enheterna hg och kg.
Du är osäker på att jämföra, uppskatta och mäta massa.
Du är säker på att jämföra, uppskatta och mäta massa.

Samband och förändringar.

 • Ma  1-3   Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Nya mål att jobba mot
Du ska förstå och använda begrepp som fler, färre, lika många, hälften, dubbelt, udda och jämnt. Samt symbolerna +, -, >, < och =.
Du kan delar av begreppen.
Du förstår och kan använda begreppen.

Problemlösning

 • Ma  1-3   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Nya mål att jobba mot
Du ska kunna rita och lösa en räknehändelse till givna additioner och subtraktioner.
Du kan med hjälp av en vuxen rita och lösa en räknehändelse.
Du kan själv rita och lösa en räknehändelse.
Du ska kunna lösa en räknehändelse där fler uträkningar behövs.
Du ska kunna skriva en egen räknehändelse till addition och subtraktion och avsluta med en fråga.
Du kan med hjälp av en vuxen skriva en räknehändelse med fråga.
Du kan själv skriva en räknehändelse med fråga
Du ska kunna skriva en räknehändelse där fler uträkningar behövs.