👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ARBETSOMRÅDE 1 SPANSKA ÅRSKURS 9

Skapad 2017-08-17 11:10 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Arbetsområdet innefattar verb i olika tempusformer. Du kommer att prata och skriva om din sommar och jämföra saker.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Spanska Österslätt

Hör

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse -huvudinnehåll och detaljer
Du förstår enkla ord och smådelar, men förstår inte det huvudsakliga innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet, men du uppfattar inga eller få detaljer i tydligt talat språk.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar några detaljer i tydligt talat språk.
Du förstår helheten och uppfattar flertalet detaljer i tydligt talat språk.

Läs

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse - huvudinnehåll och detaljer
Du förstår enkla ord och smådelar, men förstår inte det huvudsakliga innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet, men du uppfattar inga eller få detaljer i enkla texter.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar några detaljer i enkla texter.
Du förstår helheten och uppfattar flertalet detaljer i enkla texter.

Skriv

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriftlig framställning - innehåll och omfång Skriva om din sommar Jämföra saker
Du kan inte eller har svårt för att förmedla ett enkelt innehåll.
Du förmedlar ett enkelt innehåll på ett kortfattat sätt.
Du förmedlar ett någorlunda fylligt innehåll. Texten är till viss del sammanhängande och varierad.
Du förmedlar ett fylligt innehåll och skriver utförligt. Du varierar ditt språk och skriver sammanhängande.
Verb i olika tempus Verbprov: presens, perfekt, futurum och geundium
Eleven behärskar inte alla tempus eller blandar ihop olika tempus.
Eleven behärskar delvis de olika tempus vi arbetar med
Eleven kan böja verben i olika tempus.

Tal

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig framställning - innehåll och omfång Berätta om din sommar Jämföra saker Interagera med klasskamrater och lärare
Du kan inte eller har svårt för att förmedla ett enkelt innehåll.
Du förmedlar ett enkelt innehåll på ett kortfattat sätt.
Du förmedlar ett någorlunda fylligt innehåll. Det du säger är till viss del sammanhängande och varierat.
Du förmedlar ett fylligt innehåll och talar utförligt. Du varierar ditt språk och talar sammanhängande.
Muntlig förmåga - uttal
Ditt uttal är otydligt och därför mycket svårt att förstå.
Ditt uttal är förståeligt.
Ditt uttal är ganska tydligt och du försöker använda en lämplig språkmelodi.
Du har ett tydligt och säkert uttal med bra språkmelodi.