Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 5000 2a

Skapad 2017-08-17 11:11 i Hushagsgymnasiet Borlänge
kjsdkjhkkjhkd kjhsdkjhf
Gymnasieskola Matematik
Planering för kursen Ma2a gul/röd för Erikslunds- och Hushagsgymnasiet.

Innehåll

Välkommen till kursen!

 

Tids-/lektionsplanering för Erikslundsgymnasiet: klicka här

Tids-/lektionsplaneringar för Hushagsgymnasiet: BAMAR/BAANL, BAHUS, BAMAL, IN/RL/VF

Läromedel: NokFlex Ma2a

 

Vi kommer att i Ma2a ge er förutsättningar att utveckla er förmåga att arbeta matematiskt. Det innefattar att visa förståelse av begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer.

De förmågor vi kommer att ge er förutsättningar att utveckla, är förmågan att:

 1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
 2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
 3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
 4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.
 5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang.
 6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
 7. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.

Kunskapskraven

Längst ner på sidan hittar du ”Matriser”, där kan du läsa om kursens kunskapskrav. Du hittar de även under länken pedagogisk planering.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen kommer behandla följande centrala innehåll.

 • Taluppfattning, aritmetik och algebra
 • Geometri
 • Samband och förändring
 • Problemlösning

Under varje kapitel  vid "Uppgifter" hittar ni det centrala innehållet mer detaljerat.

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift 2 kap 2

 • Inlämningsuppgift 1 kap 2

 • Bedömningsuppgift 1 - Omprov, Algebra och linjära modeller

 • Inlämningsuppgift 2 Ma2a

 • Inlämningsuppgift 1 Ma2a

 • Delprov kap 1:1 och 1:2

 • Muntlig redovisning Matte 2

 • Muntlig redovisning Matte 2

 • Geometriprov Matte 2

 • Geometriprov Matte 2

 • Inlämningsuppgift 1.2

 • Pedagogisk planering

 • Bedömningsuppgift 1 - Prov, Algebra och linjära modeller

 • Bedömningsuppgift 2 - Prov, Algebra och ickelinjära modeller

 • Kap 3 - Geometri

 • Övningsuppgifter till delprov kap 1.1 & 1:2

Matriser

Mat
Utvecklade förmågor för kursen matematik 2a

Algebra och linjära modeller

 • Mat  -   Strategier för att formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplat till konkreta situationer och karaktärsämnena.
 • Mat  -   Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.
 • Mat  -   Användning av linjära ekvationssystem i problemlösningssituationer.
 • Mat  -   Algebraiska och grafiska metoder för att lösa potens- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Mat  -   Representationer av funktioner, till exempel i form av ord, gestaltning, funktionsuttryck, tabeller och grafer.
 • Mat  -   Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Mat  -   Skillnader mellan begreppen ekvation, algebraiskt uttryck och funktion.
 • Mat  -   Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
Förmågor/kunskaper som inte ännu är godkända
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Begrepp
Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
Eleven har inte grundläggande kunskaper om begreppen Eleven för inte enkla resonemang. Eleven kan inte använda sina kunskaper i välkända sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper. Eleven för enkla resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i välkända sammanhang.
Eleven har goda kunskaper. Eleven för utvecklade resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i bekanta sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper. Eleven för välutvecklade resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i nya sammanhang.
Procedur
Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
Eleven kan inte ännu redovisa på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan inte argumentera på ett sätt som till viss del leder vidare.
Eleven kan redovisa på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som till viss del leder vidare.
Eleven kan redovisa på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som leder framåt.
Eleven kan redovisa på ett effektivt sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som leder till fördjupning.
Problemlösning
Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
Eleven kan ännu inte tolka, förstå och lösa matematiska problem av enkel karaktär.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem av enkel karaktär.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem, vilka innehåller flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. Eleven kan välja och tillämpa matematiska modeller på ett säkert sätt.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. Eleve kan välja och tillämpa matematiska modeller på ett mycket utveckla och säkert sätt. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med retorisk algebra.

Algebra och ickelinjära modeller

 • Mat  -   Metoder för beräkningar med kalkylprogram vid budgetering.
 • Mat  -   Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Mat  -   Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning.
 • Mat  -   Algebraiska och grafiska metoder för att lösa potens- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Mat  -   Lösning av exponentialekvationer med digitala verktyg.
 • Mat  -   Begreppet funktion, definitions- och värdemängd. Tillämpningar av och egenskaper hos linjära funktioner samt potens-, andragrads- och exponentialfunktioner.
 • Mat  -   Representationer av funktioner, till exempel i form av ord, gestaltning, funktionsuttryck, tabeller och grafer.
 • Mat  -   Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Mat  -   Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Mat  -   Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
Förmågor/kunskaper som inte ännu är godkända
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Begrepp
Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
Eleven har grundläggande kunskaper. Eleven för enkla resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i välkända sammanhang.
Eleven har goda kunskaper. Eleven för utvecklade resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i bekanta sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper. Eleven för välutvecklade resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i nya sammanhang.
Procedur
Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
Eleven kan redovisa på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som till viss del leder vidare.
Eleven kan redovisa på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som leder framåt.
Eleven kan redovisa på ett effektivt sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som leder till fördjupning.
Problemlösning
Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem av enkel karaktär.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem, vilka innehåller flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. Eleven kan välja och tillämpa matematiska modeller på ett säkert sätt.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. Eleve kan välja och tillämpa matematiska modeller på ett mycket utveckla och säkert sätt. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med retorisk algebra.
Förståelse
Relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.
Eleven ger exempel som kan relateras till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria.

Geometri

 • Mat  -   Fördjupning av geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel sinus, cosinus, tangens, vektorer och symmetrier.
 • Mat  -   Matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens samt jämförelser med hur man argumenterar i vardagliga och yrkesmässiga sammanhang.
Förmågor/kunskaper som inte ännu är godkända
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Begrepp
Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
Eleven har grundläggande kunskaper. Eleven för enkla resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i välkända sammanhang.
Eleven har goda kunskaper. Eleven för utvecklade resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i bekanta sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper. Eleven för välutvecklade resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i nya sammanhang.
Procedur
Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
Eleven kan redovisa på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som till viss del leder vidare.
Eleven kan redovisa på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som leder framåt.
Eleven kan redovisa på ett effektivt sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som leder till fördjupning.
Problemlösning
Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem av enkel karaktär.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem, vilka innehåller flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. Eleven kan välja och tillämpa matematiska modeller på ett säkert sätt.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. Eleve kan välja och tillämpa matematiska modeller på ett mycket utveckla och säkert sätt. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med retorisk algebra.
Förståelse
Relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.
Eleven ger exempel som kan relateras till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: