Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och Procent kapitel 1

Skapad 2017-08-17 11:28 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Planering med stöd av "Matematikboken XYZ"
Grundskola 8 Matematik

Här får du lära dig: -uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform -använda dig av samband för mellan andel, del och det hela för att lösa vardagliga problem -utföra andelsberäkning med huvudräkning, skriftliga metoder och miniräknare -reflektera över jämförbarheten mellan andelar -utföra beräkningar med ränta och räntesats i verkliga situationer -värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang -förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begrepp Viktiga begrepp Kan du förklara vad de betyder? andel, del, det hela, täljare, nämnare,bråkform, förlänga, förkorta, avrunda, decimalform, procentform, procentenhet, ränta & räntesats.

Innehåll

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Kapitelmatris Norgården

Förmåga att utveckla:

F-nivå
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå
Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå
Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå
Godtagbara kunskaper för årskursen
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Problem
Hur väl problem tolkas och löses. Kvalitén på strategier och metoder som används för att lösa problem.
Resonemang
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser.
Kommunikation
Kvalitet på redovisning, både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: