👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Produktion,handel och transporter

Skapad 2017-08-17 11:54 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Varifrån kommer dina kläder?
Grundskola 7 – 9 Geografi
Det här kapitlet i geografi handlar om produktion,handel och transport av alla de varor och tjänster som produceras av näringslivet och den offentliga sektorn. Vi skall också titta på hur näringslivet skiljer sig åt mellan olika länder, främst skillnaden mellan rika och fattiga länder. Vidare frågar vi oss varför en industri eller företag ligger där det ligger. Slutligen skall vi titta på handel och transport av alla de varor och tjänster som vi efterfrågar. Sist men inte minst skall vi se vilka miljökonsekvenser den globala handeln skapar. Vi arbetar med geografin i so-gruppen och samhällskunskap i klassen. Ekonomi och handel går hand i hand.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Undervisningens innehåll och uppgifter

Vi kommer att läsa och göra olika uppgifter i häftet "Produktion,handel,transporter" som rena instuderingsfrågor, grupparbeten, gruppdiskussioner och geografiska analyser med olika tänkbara lösningar.

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

export                                                            transnationella företag

import                                                           marknaden

globalisering                                                 tjänstesamhälle

handel                                                          näringsliv

Varor

infrastruktur

lokaliseringsfaktor

multinationella företag

Tjänster

Näringsgrenar

Arbetskraft

Offentlig sektor

Råvaror

Produktion

Uppgifter

 • Geografi-läxa

 • Geografi Läxförhör 133-156 ej gröna sidor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9