👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattedetektiverna 2A kap 2

Skapad 2017-08-17 12:01 i Uppsävjaskolan Uppsala
Grundskola F
Efter det andra kapitlet i vår bok Mattedetektiverna ska du kunna: Namnge två- och tredimensionella figurer. Känna igen och kunna följa mönster. Känna till vad symmetri är.

Innehåll

Planering för arbetsområde geometri i matematik, åk 2

 

I det här arbetsområdet kommer du att ges möjligheter att utveckla din förmåga att lösa problem, utveckla din förståelse i geometri och att jämföra olika föremål med varandra. Du ska också få ett gott självförtroende när det gäller att förstå matematik och det sätt du själv tänker på.

 

När vi är klara med området så förväntas du kunna:

Namnge två- och tredimensionella figurer.
Känna igen och kunna följa mönster.
Känna till vad symmetri är.

 

Uppgifter för bedömning:

Utifrån arbetet i klassen, gemensamma och individuella samtal görs bedömningen av iakttagelser och med hjälp av matrisen.

  • Du får genom att jobba praktiskt och i boken visa att du kan följa enkla geometriska mönser.
  • Genom jobb i boken och på arbetsblad får du visa att du kan använda begrepp som linje, sträcka,symmetri på ett säkert sätt.
  • Du ska få visa att du kan lösa olika problem.
  • Du får också visa att du kan detta genom att göra utvärderingen i boken.

Undervisning:

Tillsammans kommer vi jobba med kapitel 2 i matematikboken Mattedetektiverna.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och sedan jobba tillsammans, par och enskilt med problemlösning, boken och med praktiskt material.

Du ska få träna på olika uppgifter inom geometri. Vi ska jobba med området både praktiskt och i boken. Du ska få lära dig att lösa olika problem.

Matriser

Mattedetektiverna 2A kap 2

Rubrik 1

Mattedetektiverna 2A kap Kapitlet handlar om Mönster, Symmetri, Linje och sträcka Två -och tredimensionella geometriska figurer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mönster
  • Ma  1-3
Du kan med hjälp konstruera ett geometriskt mönster
Du kan på egen hand konstruera ett geometriskt mönster
Du kan på egen hand konstruera och utveckla ett geometriskt mönster.
Symmetri
  • Ma  1-3
Du kan med hjälp visa att du förstår vad symmetri betyder och rita en geometrisk figur som är symmetrisk
Du kan visa att du förstår vad symmetri betyder och rita en geometrisk figur som är symmetrisk
Du kan på egen hand visa att du vet vad symmetri betyder och rita en geometrisk figur som är symmetrisk
Linje och sträcka
  • Ma  1-3
Du kan med hjälp visa att du förstår skillnaden mellan linje och sträcka
två- och tredimensionella föremål
  • Ma  1-3
  • Ma  1-3