👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English grade 5 w. 34-38

Skapad 2017-08-17 12:46 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 5 Engelska
Du möter det engelska språket muntligt och skriftligt dagligen liksom de flesta människor i världen gör. Vi möter det engelska språket i skolan, på vår fritid och i vårt samhälle. Behovet av att kunna samtala och förstå varandra runt om i världen ökar i dagens samhälle. This year, doors to new words will open. You will help an old ghost get out of prison, solve a robbery case and go for a walk with a robot.

Innehåll

Innehåll

Syfte med undervisningen

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika texter
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift

Centralt innehåll i undervisningen

 • Läsa olika texter 
 • Lyssna på tydligt talad engelska
 • Skriva sammanhängande berättelser, presentationer och meddelanden

Så här ska vi arbeta

 • Läsa enkla texter med välbekanta ämnen
 • Samtal i mindre grupp om intressen, personer och händelser
 • Skriva enkel text som berättar om dig själv

Bedömning

Dina förmågor och kunskaper kommer att bedömas i hur aktivt du arbetar på lektionerna. Hur du förstår enkelt talad engelska muntligt och skriftligt. Hur du uttrycker dig muntligt i samtal och skriftligt i enkla berättelser.

 

Kopplingar till läroplanen

Kunskapskrav

 

Uppgifter

Matriser

En
Engelska år 5 ht 2017

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet med god marginal
Kommunikation
Du ska kunna samtala om innehållet i olika texter och vardagliga händelser
 • En
 • En
 • En
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan med stöd samtala om texter och vardagliga händelser
Du behöver läsa texterna flera gånger och anstränga dig att förstå.
Du kan samtala om innehållet i olika texter och vardagliga händelser
Du kan samtala om innehållet i olika texter och vardagliga händelser på ett varierat sätt
Förstå och tolka innehållet i talad engelska
Du ska kunna lyssna aktivt och förstå en anpassad text.
 • En
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du förstår till viss del talad engelska
Du behöver koncentrera dig och fråga när du inte förstår
Du kan lyssna aktivt och förstå en anpassad text.
Du ska kunna lyssna aktivt och på olika sätt redogöra för innehållet i en text eller ett samtal
Skriva
Du ska kunna skriva en enkel text, ett meddelande eller en instruktion på ett tydligt sätt
 • En
 • En  4-6
Du kan med hjälp skriva en enkel text
Du behöver öva mer på att skriva hela meningar
Du kan skriva en enkel text, ett meddelande eller en instruktion på ett tydligt sätt
Du kan skriva en text, ett meddelande eller en instruktion på ett tydligt och utförligt sätt
Realia
Du ska i stort känna till var i världen engelska talas Förmågan att reflektera över likheter och skillnader vad gäller vardagslivet i olika länder
 • En
 • En  4-6
Du med hjälp berätta var i världen engelska pratas och hur man lever i de olika engelsktalande länderna
Du behöver visa ett större intresse för att lära dig om olika engelsktalande länder och deras vardagsliv
Du känner i stort till var i världen engelska talas Du har förmågan att reflektera över likheter och skillnader vad gäller vardagslivet i olika länder
Du har god kännedom oml var i världen engelska talas Du har god förmågan att reflektera över likheter och skillnader vad gäller vardagslivet i olika länder