👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 "Tal och räkning"

Skapad 2017-08-17 12:53 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Planering med stöd av "Matematikboken XYZ"
Grundskola 7 Matematik

Innehåll

 

Här får du lära dig:

 • hur vårt talsystem är uppbyggt
 • uttrycka storleken på tal i form av naturliga tal, negativa tal, tal i bråkform och tal i decimalform
 • samband mellan de olika sätten att uttrycka tal
 • utföra beräkningar med olika sorters tal
 • lösa matematiska problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt
 • göra avrundningar
 • använda överslagsräkning
 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Genomförande:


Vi arbetar med "Tal och räkning" på fyra olika nivåer.

Gemensamma genomgångar varje vecka.
Enskilt arbete, par och gruppövningar.

Vi använder Matematikboken X och annat övningsmaterial som kompletterar bokens innehåll.

Vi använder läxor, diagnos och prov.

Bedömning

Bedömningen kan ske både muntligt och skriftligt beroende på när du visar kunskaper. Ibland kan du visa genom att vi samtalar kring problem och ibland är det skriftliga prov. 

Formativ bedömning med bland annat diagnos.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9