👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens befolkning BÅ 03 A&D

Skapad 2017-08-17 12:55 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Resonera och använda geografiska källor och metoder samt samhällsvetenskapliga modeller.
Grundskola 8 Samhällskunskap Geografi
Vecka 34-38

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Resonera med underbyggda argument
  • Använda kartor, andra geografiska källor och metoder samt samhällsvetenskapliga modeller
  • Använda geografiska och samhällsvetenskapliga begrepp.

ARBETSSÄTT

Vi börjar med att gemensamt titta på olika typer av kartor. Därefter genomför vi någon kartövning och repeterar geografiska begrepp såsom gradnätet. Vi läser i häftet "Världens befolkning" både enskilt och tillsammans samt arbetar med uppgifter efter hand. Du får också möjlighet att träna att tolka olika kartor och resonera om vad du kan utläsa ur dessa kartor.

BEDÖMNING

Du visar din kunskap genom ett prov måndagen 18/9 (03D) och tisdagen den 19/9 (03A) (vecka 38)

I provet visar du din kunskap att:

  • Föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration.
  • Beskriva samband hur individ och samhälle påverkar varandra
  • Analysera och använda geografiska och samhällsvetenskapliga källor och modeller
  • Använda geografiska och samhällsvetenskapliga begrepp.

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen (geografi)

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt (geografi)

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt (geografi)

I beskrivningarna kan eleven använda samhällsvetenskapliga begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt (samhällsvetenskap)

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer (samhällsvetenskap)

 

C

Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen (geografi)

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt (geografi)

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt (geografi)

I beskrivningarna kan eleven använda samhällsvetenskapliga begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt (samhällsvetenskap)

Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer (samhällsvetenskap)

 

A

Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen (geografi)

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt (geografi)

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt (geografi)

I beskrivningarna kan eleven använda samhällsvetenskapliga begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt (samhällsvetenskap)

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer (samhällsvetenskap)

Uppgifter

Matriser

Sh Ge
Världens befolkning

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
C
A
geografi och samhällskunskap
Du resonerar och motiverar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar och motiverar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar och motiverar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
geografi och samhällskunskap
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen har begränsad betydelse eller inte är relevanta, men visar ändå på en viss förståelse för begreppen.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta, vilket visar på en god förståelse.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta och ger träffande exempel med stor betydelse för förståelsen, vilket ger begreppen ett djup
geografi
Du löser någon del av undersökningsuppgifterna till viss del korrekt med hjälp av kartboken.
Du löser större delen av undersökningsuppgifterna till viss del korrekt med hjälp av kartboken.
Du löser undersökningsuppgifterna till stor del korrekt med hjälp av kartboken.