Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik i åk 3

Skapad 2017-08-17 12:56 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Mallen är framtagen av en arbetsgrupp i Lund och mallen har provats, utvärderats och reviderats under vt-11. LPP Mall 1 ska ses som ett kvalitetssäkrat förslag och en möjlighet i arbetet med planering utifrån Lgr11.
Grundskola 3 Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

Till dig som elev:

 Vi bekantar oss med blockflöjt och fortsätter att spela rytminstrument och ukulele. Vi tränar puls, koordination, och att hantera instrument.

Vi känner glädjen i musik och rörelse.

I år är det din tur att gå med i Luciatåget. Efter höstlovet börja vi träna på Lucia-sångerna. 

 

Arbetsområdet

Nu börjar vi med blockflöjtsspel. Detta är finmotoriskt krävande men brukar uppskattas då eleverna verkligen känner att de behärskar ett instrument. 

 Vi börjar även med att läsa noter. Vi pratar om olika taktarter och eleverna får skapa egna rytmer och melodier. Efter jullovet kommer vi  börja med ackord och enkla melodier på keyboard.

 

Musik

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

• skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer,

• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Så här kommer vi att arbeta

 • sjunga många olika sånger och på olika sätt
 • sjunga på olika språk
 • sjunga och spela med olika dynamik
 • träna rytm och enkel notläsning
 • arbeta med takt och puls
 • improvisera till musik
 • spela blockflöjt
 • spela keybord

 

 



 

Bedömning

     Jag kommer bedöma din förmåga att:

    -delta och sjunga tillsammans med andra

    -uttrycka dig på olika sätt genom sång och rörelse

    -härma enkla rytmer och spela kazoo och olika rytminstrument

    

     Bedömning sker genom observationer under lektionerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: