👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vaxö skola, musik åk 1

Skapad 2017-08-17 12:58 i Vaxö skola Vaxholm Stad
En kunskapsmatris som beskriver progression i musik år 2
Grundskola 2 Musik
Musiken åk 1 Vaxö skola 2020/21

Innehåll

Detta jobbar vi med på musiken i åk 1 

 

Vi kommer att arbeta mot målen i musik genom:

 • att sjunga sånger tillsammans
 • sång-lekar, kanon och unisont
 • rytmikövningar med handklapp och att gå i takt.
 • Spela rytmer och melodier med Boomwhackers
 • att lyssna på olika sorters musik - olika genrer
 • Spela olika instrument samt lära oss vad de heter och hur de ser ut
 • musiklyssnande med samtal om tankar och känslor du får av musiken
 • att lära oss några musiksymboler
 • Jobba med enkla former av musikskapande
 • att sjunga sånger och psalmer som hör ihop med olika svenska högtider.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3