Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn i gamla tider

Skapad 2017-08-17 13:10 i Hamburgsundskolan Tanum
Under några veckor ska vi jobba med hur det var förr i tiden, ca 100-150 år tillbaka i tiden. Hur såg det ut i samhället? Hur bodde människorna? Hur lekte barnen? Hur var det att leva som barn i början av 1900-talet?
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Under det här temat kommer vi att prata om hur människor levde förr i tiden i jämförelse med hur vi lever idag.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Eleven ska få insikt i hur människor levde förr, för att få en ökad förståelse för vår egen tid.
Eleven får vetskap om människors, med fokus på barnens, levnadsvillkor i Sverige under 1900-talet.
Vi gör enkla jämförelser mellan livet förr och idag utifrån berättelser och skildringar i barnlitteratur och film.

Hur ska vi lära oss detta?

 

 • Vi kommer att titta på olika filmer.
 • Vi tittar på bilder, läser böcker och sjunger sånger och diskuterar och jämför likheter och skillnader mellan förr och nu.
 • Eleverna kommer också att få ta del av minnen från förr berättade och återberättade.
 • Eleverna kommer att få till uppgift att intervjua en äldre person, kanske en släkting. 
 • Vi besöker Stavas stuga.

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga hur du i ord- och/ eller bild kan beskriva hur människor/barn levde förr och lever idag.  
Du kan med ord- och/ eller bild kunna göra en enklare jämförelse mellan tidigt 1900 och 2000-tal.
Du kan redovisa din intervju muntligt/skriftligt.

Hur du får visa vad du kan:

Du deltar aktivt i de samtal och diskussioner som vi har.

Du kan jämföra hur livet kunde vara förr i tiden och nu genom dina texter och bilder.

Du får visa din kunskap genom att återberätta vad du lärt.

Du kan redovisa din intervju muntligt/ skriftligt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: