👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2017-08-17 13:32 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F
Demokrati

Innehåll

SO                 6e+f                                    Demokrati    v. 34-37 2017

 

 

SYFTE

Du lär dig hur demokratiska processer och arbetssätt går till och reflekterar över de principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

 

 

GENOMFÖRANDE

Du läser/högläser och arbetar tillsammans i klassen med avsnittet ”Demokrati i skolan…”. Du får reda på uppgifter från lektion till lektion.

Du genomför olika övningar kring demokratiska beslutssätt och mötesteknik.

Du lär dig grundläggande ord inom klassdemokrati, t ex klassråd.

 

 

BEDÖMNING OCH KONKRETISERING AV MÅL

För att veta att du nått målet visar du följande kunskap/förmåga:

  • Du deltar i gruppövning.
  • Du lyssnar när andra talar.
  • Du tar gemensamma och demokratiska beslut i klassen, t ex vid klassråd.
  • Du förklarar och använder för området viktiga begrepp, som t ex demokrati.
  • Du behärskar mötesteknik.

 

Bedömning enligt matris.

 

 

Matriser

Demokrati Åk 6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra väl utvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.