👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min bok år 9

Skapad 2017-08-17 13:32 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Min bok är en terminsuppgift i ämnet bild som skall handla om dig själv. Du kommer att få arbeta i olika material och sammanställa arbetet i bokform.
Grundskola 9 Bild
Min bok är en terminsuppgift i bildämnet som skall handla om dig själv. Du kommer att få arbeta i olika material och sammanställa arbetet i bokform.

Innehåll

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Centralt innehåll

Konkretisering av målen:

Under den här terminen så kommer vi att arbeta mer självständigt med de tekniker och metoder som vi har arbetat med sedan år 7. Eleverna kommer även att få möjlighet att prova på nya tekniker. Eleverna skall visa att dom har ett speciellt syfte med sina bilder. Detta skall de göra genom att utgå ifrån en rubrik som har att göra med dem själva att göra.

Du skall göra en bok om dig själv. Boken skall innehålla minst 3 olika bilder i flera olika tekniker. Varje bild skall kommunicera en rubrik som har med dig att göra . Du väljer mellan dessa rubriker:

Självporträtt, Här bor jag, Symbolisk bild, Min favoritkonstnär, Min musik , Min dröm/mardröm, Jag om 1 / 10 år Mitt husdjur, Min favoritplats, Jag i ett tidigare liv, Mitt intresse, Valfri rubrik om mig själv.

Arbetet skall göras i en eller flera tekniker. Självklart kan du kombinera flera tekniker eller arbeta i någon annan teknik. Nedan finns förslag på tekniker: 

Blyerts, Kol, Färgpenna, Akvarell, Akryl, Olja, Torr/olje pastell, Skrapkartong, Linoleumtryck,
Plasttryck, Gips, Keramik / skulptur / drejning, Tusch, Foto analogt, Digitalt bildspel, Film

Ditt arbete skall visa att du är kreativ och självständig i ditt bildskapande och att du behärskar olika sorters tekniker. Du har även möjlighet att prova på nya tekniker. Bilderna skall monteras i en bok där du presenterar varje bild tillsammans med rubrik och teknik.

Arbetsätt:

Uppgiften introduceras i en gemensam genomgång på Smartboarden. Elevexempel visas.

Vi kommer att gå igenom uppgiften MIN BOK, både hur uppgiften är strukturerad samt hur den kommer att bedömas. Du kommer även att få titta på äldre elevers tolkning av uppgiften så att du får inspiration till ditt eget arbete. Du får även se hur man kan arbeta i de ovan nämnda teknikerna. Du kommer att träna på olika tekniker. Vid behov har vi teknik- och metodgenomgångar i smågrupper för dom som det berör. Du kommer att få personlig feedback på ditt arbete vid mitten av terminen med kritik på färdiga uppgifter och tips och råd för att gå vidare och kunna fullfölja arbetet.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

- skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

- undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

- analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap; uppgiften

I uppgiften skall du berätta om dig själv och tydliggöra och uttrycka identitet i bildarbetena och vidare kombinera bild och text så att det blir en enhet i bokform.

Det finns vissa ramar i uppgiften som skall följas:

- Omslaget på boken skall stå "Min bok" samt ditt namn och klass och ett foto på dig
- Rubrik och bild hänger ihop samt en teknik ruta där du skriver vilken teknik du använt för specifikt bildarbete.

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material; färg, skuggning, perspektiv

Dina förmågor att hantera:

- Valt material. Både hur tekniskt kunnig du är med materialet tex kanske du kan skugga för att få volym i bilden, blanda färger eller jobba med nyansering av färger.

- Hur du hanterar verktygen kan vara penselteknik eller hur du hanterar blyertspennan, olja, akryl eller färgpennor.

- Hur du klarar av tekniker som perspektiv och djupverkan i bilden.

- Digitala verktyg och redigeringsprogram

- Tredimensionella arbeten i lera, papp  mm

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder; kreativitet

Elevens förmåga att utveckla egna idéer, finna lösningar så att ditt arbete är anpassad efter syftet.

Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. ; reflektioner av arbetet

Din förmåga att kunna beskriva uttryck, innehåll och funktionen av uppgiften samt användning av ämnesspecifika begrepp.

Slutredovisning:

Ditt färdiga arbete skall du redovisa på unikum. Fotografera av din bok, alla sidor och skriv och lägg in din reflektion på unikum under lärloggen. 

Tid

De tre bildarbetena skall vara klara till terminsslut december. 

Uppgifter

 • Uppgift "Min bok" tre bilder

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9