👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första sifferboken av Yvonne & Amalia

Skapad 2017-08-17 13:33 i Nybbleskolan Flen
Du ska få lära dig att skriva siffror och att räkna med hjälp av dessa.
Grundskola 1 Matematik
Vi gör i ordning varsin ask med 10 små figurer. Vi diskuterar om hur vi kan dela upp dem på olika sätt. Vi gör matteuppgifter av dem i en liten räknebok. Vi resonerar om matematikens tecken och deras betydelse.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga förmåga att:
-skriva siffror och förstå deras innebörd
-dela upp tal
-att använda matematiska tecken (+ - =)

Bedömning - vad och hur

Du visar att du:
-kan skriva siffrorna
-förstår siffrornas innebörd
-kan dela upp tal
-förstår hur du använder likhetstecknet
-använder plus och minus på rätt sätt
-kan berätta hur du tänkt
-kan skapa samt beräkna enkla räknehändelser

Vi bedömmer:
-hur du kan forma siffrorna 0-9 och kopplar de till rätt antal
-hur du adderar och subtraherar med talen upp till 10
-hur du samtalar om hur man kan räkna och tänka matematik
-hur du använder likhetstecknet 
-hur du skapar en räknehändelse av en matematikuppgift (t.e.x: 3+2) 
 

Undervisning och arbetsformer

-Vi har gemensamma genomgångar
-Vi samtalar, lyssnar och diskuterar
-Vi använder konkret material
-Vi har gemensam problemlösning
- Vi skapar en egen sifferbok med enkla räknehändelser kopplad till varje siffra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3