Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2017-08-17 13:35 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
En del regler finns bara som en tyst överenskommelse, medan andra kanske finns i en regelbok eller är lagar. Lagar speglar det samhälle vi lever i. Det kan som är brottsligt i ett land, är kanske inte ett brott i ett annat land.

Innehåll

 Centralt innehåll i LGR 11

 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättsäkerhet.
 • Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra.
 • Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet.
 • Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Undervisning

 1. Boken SOS samhälle s 54-86 med tillhörande uppgifter
 2. Genomgångar 
 3. Filmer 
 4. Diskussionsuppgifter 

Mål

 • Resonera om varför vi har lagar (rättssäkerhet) 
 • Känna till hur en brottsutredning och rättegång går till
 • Beskriva vilka personer som finns med i en rättegång och vad de gör
 • Känna till olika påföljder och straff, varför dessa finns och vilka konsekvenser straff dessa får
 • Resonera om orsaker till brottslighet och hur brott kan förebyggas
 • Ta ställning i olika dilemman och samhällsfrågor som har med temat att göra, t ex dödsstraff

 Tillämpning – hur visar du vad du kan?

 • Övningar och diskussioner om rätt och fel
 • Förhör

 

Kunskapskrav

 

 

Matriser

Sh
Lag och rätt

E
C
A
Ha kunskaper om samhällsstrukturer
Grundläggande. .
Goda
Mycket goda
Beskriva samband inom och mellan samhällsstrukturer
Enkla samband
Förhållandevis komplexa
Komplexa samband
Använda begrepp och modeller
Du kan använda begrepp huvudsak fungerande sätt.
Relativt väl fungerande sätt.
Väl fungerande sätt.
Resonera om hur samhälle och individer påverkar varandra
Enkla resonemang Enkla samband
Relativt väl utvecklade resonemang. Förhållandevis komplexa samband.
Välutvecklade och nyanserade resonemang Komplexa samband
Ny aspekt

Sh
Kunskapskrav samhällskunskap åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Samhällstrukturer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: