Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns rättigheter

Skapad 2017-08-17 13:37 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Vi arbetar utifrån Barnkonventionen om barns rättigheter
Förskola
Vi arbetar utifrån material och metoder från Barnkonventionen, om barns rättigheter. Sverige har i uppgift att se till att alla barn och vuxna får kännedom om barnens rättigheter. Vi på Blåklockan har som mål att förverkliga Barnkonventionen i vår dagliga verksamhet.

Innehåll

 

Mål och syfte

Vårt mål och syfte är att tillsammans skapa en avdelningskultur där alla har lika värde oavsett etnicitet, kön, religion, ålder etc. Vi vill motverka all form av kränkande behandling. Vi vill att alla barn får en förståelse för vilka rättigheter de har. Barnen har rätt att känna sig trygga på förskolan

Metod

Vi läser Kompisböcker som är baserade på FNs barnkonvention för barnen. Vi diskuterar med barnen kring innehållet i böckerna. Böckerna handlar bl a om att alla människor har lika värde och rätt att känna trygghet.

Vi samtalar med barnen kring känslor med hjälp av olika känslokort som visar hur man kan känna sig om man är ledsen, arg eller glad mm. Vi ser även filmer som handlar om olika känslor och reflekterar kring detta med barnen.

Dokumentation

Vi dokumenterar kontinuerligt i vår avdelningsblogg. Vi sätter även upp dokumentation på våra väggar.

Utvärdering/Analys

I slutet av varje termin utvärderar vi vårt arbete med barns rättigheter på en avdelningsplanering. Vi analyserar och diskuterar då med hjälp av vår blogg på unikum samt annan dokumentation kring vad barnen uttryckt om sina rättigheter.

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: