👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pp i matematik ht 2017 vt 2018

Skapad 2017-08-17 13:40 i Kvibilleskolan Halmstad
Grundskola F
Syfte Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper om matematik och sin förmåga att använda matematik i vardagen och i andra ämnesområden. Genom undervisningen ska eleverna utveckla intresset för matematik och få en tilltro till sin egen förmåga att använda matematiken i olika sammanhang.

Innehåll

Pp i matematik ht. 2017 vt 2018 årsk. 1 

Syfte 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper om matematik och sin förmåga att använda matematik i vardagen och i andra ämnesområden. Genom undervisningen ska eleverna utveckla intresset för matematik och få en tilltro till sin egen förmåga att använda matematiken i olika sammanhang. 

Förmågor 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

* formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder 

* använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp 

* välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter 

* föra och följa matematiska resonemang 

* använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser 

Centralt innehåll 

* Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning, i talområdet 0 – 10. T.ex. 5-3=2. 

* Symboler för tal, t.ex.**** = 4. 

* Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften. 

* Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas, t.ex. 1 3 6 1 3 6 1 3 … 

* Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. 

Aktiviteter 

* Arbeta tillsammans. 

* Matematiska resonemang. 

* Arbeta i matteboken ”Mattemosaik” 

* Utematematik. Arbeta med konkret material i klassrummet, t.ex. klossar, spel, pärlor 

* Träna på att skriva siffror 

Bedömning 

Tittar på elevens förmåga 

* att arbeta laborativt och med hjälp av konkret material lösa olika typer av uppgifter 

*att diskutera kring bilder och att genom mattelabb öva sig i att föra matematiska resonemang när de förklara sin egen lösningsmetod och jämför den med en kamrats/gruppens 

* att använda rätt räknesätt; addition och subtraktion, vid beräkningar och rutinuppgifter 

* att kunna växla mellan olika representationsformer, t.ex. genom att visa med konkret material, genom redovisningar med bild och genom muntliga förklaringar och resonemang