Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp idrott åk 5 ht-17

Skapad 2017-08-17 13:41 i Nyhemsskolan Halmstad
LPP Nyhemsskolan, Halmstad
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Ge eleverna möjlighet av att känna glädje av att röra sig allsidigt i olika fysika sammanhang i grupp och individuellt.

Innehåll

Analys

Vi arbetar vidare med de delmål som står i Lgr 11.

Syfte/mål

 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
 • Planera, praktiskt genomföra och utvärdera idrott och andra fysiska aktiviteter

Central innehåll

 

 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus samt danser och rörelser till musik.
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Lekar och olika fysiska aktiviterer i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott natur- och utevistelse

Konkretisering av mål

Vi kommer att:

 • prova olika grenar inom friidrotten.
 • i rörelse till musik och i danser kunna till viss del anpassa sina rörelse till takt och rytm 
 • leka olika lekar med och utan boll
 • öka sin förmåga att hantera racketsporterna
 • veta vilka regler som gäller i spel, lekar samt vid annan fysisk aktivitet som de deltar i för sin och andras säkerhet
 • planera, praktiskt genomföra och utvärdera en fysisk aktivitet med sin grupp
 • öka din förmåga att åka skridskor

Bedömning

* Eleven deltar utifrån sin egen förmåga och tar ansvar för sin insats.

* Elevens förmåga att anpassa sina rörelser till olika övningar med och utan boll.

* Elevens förmåga att med hjälp av säkerhetstänk och hänsynstagande förebygga skador.

* Elevens förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin egen insats presentation av en fysisk aktivitet.

Genomförande

Eleverna kommer att få prova på 7 grenar inom friidrotten. Vi kommer att träna här på skolan i månad sen avslutar vi den delen med en gemensam idrottsdag.

Vi kommer att öva badminton.

Vi kommer att öva på traditionell dans och öva takt i lekform.

Eleverna kommer att i grupp på två eller tre elever få planera för en övningar som de ska kunna förklara och genomföra med klassen. Efteråt kommer jag att prata med eleverna om hur det gick och de får själva komma med synpunkter på vad som var bra och vad som kan göras annorlunda en annan gång.

De olika lekar och spel  med och utan boll kommer att vävas in under terminens gång.

Vi kommer att öva skridskoåkning vid tre tillfällen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: