👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pp i svenska 2017 - 2018

Skapad 2017-08-17 13:46 i Kvibilleskolan Halmstad
Grundskola F
Syfte * Att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. * Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de tror på sin språkliga förmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. * Det ska därför i undervisningen ges möjlighet för eleverna att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Innehåll

Pp i svenska årsk.1 2017 - 2018

Förmågor

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

* formulera sig och kommunicera i tal och skrift * läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Centralt innehåll

* Skriva på Ipad. * Alfabetet * Sambandet mellan ljud och bokstav. * Lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. * Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen. * Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. * Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. *Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker och sagor.

Aktiviteter

* Skriva texter på Ipad i par och enskilt, samt gemensam skrivning. * Läsa egna texter samt gemensam läsning i olika genrer. * Berätta om händelser och upplevelser. * Högläsning och boksamtal. * Bokstavsarbete.

Bedömning

Vi tittar på elevens förmåga

* att återberätta en händelse eller saga så att andra förstår * att skriva av flera bokstäver och veta hur de låter * att känna igen flera bokstäver och kunna läsa ihop dem till ord * att skriva för att berätta eller komma ihåg, att läsa ihop bokstäver till ord och förstå det jag läser * att skriva ord och korta texter

* att förstå det man läser och kunna berätta vad det handlar om att kunna alla bokstäver och kunna läsa själv