👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2017-08-17 13:51 i Lötenskolan Flen
Vi läser om: - Vad är teknik? - Förvara och bevara.
Grundskola 4 – 6 Teknik

Vi ska under 4- 6 veckor läsa teknik. Vi börjar med att reda ut vad som menas med teknik. Vi fortsätter med att ta reda på mer om en av de äldsta tekniska ideerna - "Behållaren" Vi kommer också ta del av "Teknikspanarnas" webbmaterial. Det blir både teoretiska och praktiska uppgifter.

Innehåll

Efter avslutat arbete bedöms din förmåga att:

 

 • Redogöra för skillnaden mellan uppfinning och upptäckt
 • Ge exempel på återvinning och återanvändning.
 • Beskriva några tekniska lösningar vi använder i vardagen och hur de har förändrats över tid.
 • Beskriva deras uppbyggnad.
 • Ge exempel på hur samhället har förändrats med hjälp av teknik.

Mål - centralt innehåll

Mål - syfte

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik kunskapskrav

Har ännu inte nått målen
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Tekniska lösningar i vardagen
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och beskriva hur de är uppbyggda
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen, beskriva hur de är uppbyggda, och visa på andra liknande lösningar
Planering och konstruktionsarbeten
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan genomföra mycket enkla planeringar och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéeer
Eleven kan genomföra enkla planeringar och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer.
Eleven kan genomföra utvecklade planeringar och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer
Tekniska system i samhället
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.