Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska år 7- ht 2017 - innehåll och bedömning

Skapad 2017-08-17 13:57 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Läromedel som används: Chez nous text- och övningsbok.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Välkommen till undervisningen i franska. Under lektionerna kommer du att arbeta med att utveckla ordförråd och grammatik genom att: lyssna på franska (dator och film), utveckla ditt tal genom att göra par- och dramaövningar samt muntliga presentationer och lära dig läsa och skriva texter om vardagsnära ämnen. Genom att ägna språket tid både i skolan och hemma kommer du successivt att utveckla dig i språket och också lära dig mer om kulturella företeelser i länder där språket talas.

Nedan kan du se vilka moment som är tänkta att ingå i årskurs 7.

Läromedel som används: Chez nous

Innehåll

Innehåll - läxplanering

Med reservation för ev. ändringar finner ni nedan information om läxor/prov vecka för vecka. Eleverna tilldelas läxplaneringen även i pappersform samt finner den även i"Office 365"/undervisning/franska. Har du frågor och funderingar kontakta:

Charlotte.northman-alm@vaxholm.se

Vecka 35                      Kapitel 1a                             

 • Text TB sid. 10-11 (lyssna på ljudfil).
 • Glosor TB sid. 106 1a fram till ”Regardez”.

Vecka 36                      Kapitel 1a

 • Glosor (smaker) TB sid. 106 under ”Regardez”.
 • Räkneord TB sid. 100 repetera 0-12.

Vecka 37                      Kapitel 1b                                                                          

 • Text TB sid. 14-15 (lyssna på ljudfil).
 • Glosor TB sid.106-107 1b.
 • Räkneord TB sid. 100 repetera 13-20.

Vecka 38                      Kapitel 1c                                                    

 • Text TB sid. 18-19 (lyssna på ljudfil).
 • Glosor TB sid. 107 1c fram till ”1 lecture”.
 • Grammatik Repetera hur man använder obestämd artikel un/une.
 • Verb   TB sid. 102 repetition av ”avoir” (att ha).

 Vecka 39                      Kapitel 1 lecture                                                                

 • Text TB sid. 22-23 (lyssna på ljudfil).
 • Glosor TB sid. 23 ”Les animaux” (repetera djur).

 Vecka 40                      Kapitel 2a                               

 • Text TB sid. 28-29 (lyssna på ljudfil).
 • Glosor TB sid. 107-108 2a.

Vecka 41                      Prov                                         Se separat provinstruktion                                                                                                                                                                        

Vecka 42                      Kapitel 2a

 • Verb TB sid. 102 repetition av ”être” (att vara).
 • Glosor TB sid. 30-31 ”L’heure c’est l´heure”  (klockan hel/halv).

Vecka 43                      Kapitel 2b

 • Text TB sid. 32-33 (lyssna på ljudfil).
 • Glosor TB sid. 34 repetera veckodagarna samt ”matières scolaires” = skolämnen                       

Vecka 44                      Vacances d’automne

Vecka 45                      Kapitel 2b                             

 • Klockan  TB sid. 35 ”L’heure”. (Hela klockan).

Vecka 46                      Kapitel 2c                             

 • Text sid. 36-37
 • Grammatik TB sid. 98
 • Obestämd/bestämd artikel - hur används de? Un/une, le/la/l’, des/les

Vecka 47                      Kapitel 2c                                                                                         

 • Glosor TB sid. 39 ”À l’école”.

Vecka 48                      Prov             Se separat instruktion

Vecka 49                      Kapitel 2 lecture                   

 • Text TB sid. 40-41 (Lyssna på ljudfil).
 • Skriva Skriv en egen text om en skoldag.

 Vecka 50                      Kapitel 3a                             

 • Text TB sid. 46-47 (Lyssna på ljudfil).
 • Glosor TB sid. 51 repetera färgerna
 • Grammatik TB sid. 99 färgers böjning och placering.
 • Grammatik TB sid. 50 Il och elle om saker.                                                                                    

Vecka 51                      Ingen läxa                             Vi lär oss om mer om franskt julfirande.  

Exempel på moment som ingår i årskurs 7

Vi lär oss ord inom bland annat följande områden:

hälsningsfraser, familj, djur, siffror, frukter, färger, länder, språk, klockan, veckans dagar, fritidsaktiviteter, årstiderna, månader, datum, väderuttryck, klädesplagg, klassrumsfraser, beställa på restaurang etc.
Realia.

Bedömning

Bedömningen görs utifrån Skolverkets kunskapskrav i moderna språk.

Följande ingår i den samlade bedömningen:

Lyssna - Din förmåga att förstå franska i tydligt tal. 
Läsa -     Din förmåga att läsa och förstå texter av olika slag.
Skriva -   Din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva eller meddela något.  
Tala  -     Din förmåga att uttrycka dig muntligt i presentationer samt delta i samtal om vardagliga ämnen.

Under terminen kommer du att få muntliga och skriftliga läxförhör och prov/uppgifter av olika slag.
Bedömningen sker fortlöpande under lektionerna, d.v.s. ditt aktiva deltagande både muntligt och skriftligt.

När tillräckligt med underlag för bedömning har samlats in fylls nedanstående bedömningsmatris i. Bedömningen kan komma att ändras under terminens gång.

 

Uppgifter

Matriser

M2
Bedömningsmatris i franska för år 7 ht-2017

F
E
C
A
Läsa
Du visar ännu inte att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Lyssna
Du visar ännu inte att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du visar att du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Skriva
Du visar ännu inte att du i skrift kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du visar att du i skrift kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du visar att du i skrift kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du visar att du i skrift kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Tala
Du visar ännu inte att du i tal kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du visar att du i tal kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du visar att du i tal kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du visar att du i tal kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Realia
Du visar ännu inte att du i enkel form kan kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan ännu inte göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan översiktligt kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: