👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghetsprojekt hösten 2017 på igelkotten

Skapad 2017-08-17 14:00 i Vintrosa förskola Örebro
Nytt läsår, ny grupp, nya barn....Vi behöver jobba extra med att alla ska känna sig trygga hos oss i förskolan.
Förskola
Nytt läsår, ny grupp, nya barn! Vid starten av en ny termin och ett nytt läsår behöver vi arbeta extra mycket med att alla barn och pedagoger ska känna sig trygga hos oss i förskolan. Det är viktigt att alla barn som går hos oss på Vintrosa och Latorps Förskolor känner trygghet, både med oss pedagoger men även tillsammans med de andra barnen i barngruppen. Därför har vi valt att hela förskolan tillsammans börjar terminen med ett trygghetsprojekt. Utifrån barngruppernas behov kommer projektet hålla på olika länge och innehållet kommer se olika ut.

Innehåll

NULÄGE

Vi har idag en barngrupp , med hälften nya barn och hälften "gamla" Barn, vilket innebär många inskolningar och många nya relationer. Inskolningen kommer att pågå under hela hösten, vi som pedagoger kommer att vara nära och närvarande barnen. 

Vi kommer att vara många vuxna på igelkotten i höst , pga av olika omständigheter, vi får lägga stor vikt på att informera och se till att alla är involverade i trygghetsprojektet, så att barnen får en känsla över vilka vi är som jobbar på igelkotten och att vi pedagoger jobbar åt samma håll och har samma tankar runt trygghetsprojektet.

 

SYFTE

Alla barn och pedagoger deltar i arbetet ”Från JAG till VI”. Barngrupperna varierar i åldrar, förmågor, intressen och behov.

Att barnen ska få en trygghet i miljön, oss pedagoger och de andra barnen.

Vi vill att barnen ska känna och lära sig:

 • Trygghet
 • Empati
 • Turtagande
 • Kompisarnas namn
 • Hänsyn
 • Samspel

MÅL UR LÄROPLANEN

Se nedan

 

METOD

Tidiga utvecklingssamtal för att fånga upp vårdnadshavarnas tankar och åsikter.

Trygghetskartläggning enligt mall.

Aktivitetsplan enligt mall för gruppen/avdelningen utifrån kartläggningen.

Genomgång av rutiner enligt mall.

Vid terminens start arbetar vi med att ha tydliga rutiner. Vi vill att barnen ska möta en tydlighet i hur dagen ser ut hos oss.

Bilder – Bildstöd vid samling (rutiner och aktiviteter).

Foton på barnen till samlingen (används vid gruppindelningar och närvaro/frånvaro).

Egen plats i hallen, och vid matsituationen

Foto + namn på hylla i hallen.

Veckoschema/Detaljplanering. Bilder på pedagoger

Vid planerad aktivitet ställs material fram innan aktiviteten påbörjas.

Vi gör under en lång period samma sak varje dag och klär rutinerna i ord samt förstärker med bilder och tecken.

Vi pedagoger är nära och närvarande.

Vi delar upp gruppen i små grupper för att barnen lättare ska bli sedda och våga ta plats och för att vi ska kunna genomföra lärtillfällen under lugna former.

Till att börja med fokuserar vi på namnövningar så att alla vet namnet på kompisarna och på oss pedagoger.

Vi erbjuder barnen ett språk och olika verktyg att använda vid konfliktlösning.

Vi har gruppstärkande aktiviteter för att skapa en vi-känsla och för att se varandra.

Vi gör övningar för att träna samspel, turtagning, hänsynstagand och empati mellan barnen och det gör vi på förskolan, på gården, och i skogen

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

 

 

vi tar kort på de nya barnen under inskolningen för att hänga upp på väggen för att synliggöra de första mötena och samspelen.

vi kommer att filma barnen i leken för att synliggöra lek och samspel och trygghet för att visa på reflektion samling och föräldrarmöten.

vi sitter ner under fredagsplaneringarna och har då en punkt trygghetsprojektet där vi kontinuerligt dokumenterar det vi gör och det vi ser för att lättare få en bild över vad vi behöver fortsätta med eller förändra.

 UTVÄRDERING VID PROJEKTETS SLUT

Vi utvärderar under projektets gång

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016