👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 5 HT-17

Skapad 2017-08-17 14:19 i Resarö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Arbetet i kapitel 1 sträcker sig över 5 veckor och bearbetar metoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division med papper och penna. Vi arbetar för att lära oss välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer. Sambandet mellan tal i bråkform och decimalform. Att tolka tallinjer med tal i decimalform samt läsa och uttrycka tal i decimalform. Förklara och motivera utifrån elevens kunskaper om begreppen i kapitlet.

Innehåll

 

Lektionerna:

Lektionerna kommer att bestå av gemensamma genomgångar på tavlan, eget elevarbete samt grupparbeten.

 • Arbete i lärobok
 • Whiteboard övningar
 • Arbetsblad
 • Diagnos

Vi kommer under de kommande fem veckorna arbeta med kapitel 1 vilket omfattar sex olika avsnitt i läroboken Beta. (Ny lärobok)

Den röda tråden är tal och räkning där vi arbetar med de fyra räknesätten, sambandet mellan tal i bråkform och decimalform. Hur vi tolkar tallinjer med tal i decimalform samt att läsa och uttrycka tal i decimalform.

I slutet av perioden kommer vi att arbeta med olika problemlösningar samt fördjupa oss lite mera i några av de områden som vi behandlat under perioden.

Inledningsvis kommer eleverna att göra en självskattning och en kunskapskontroll som blir ett underlag för lektionernas detaljplanering. Denna kunskapskontroll återtas efter avslutad period och ligger därmed till grund för den formativa bedömningen.

Övrigt:

Handbokstest under september månad

Den nya läroboken Beta, ger eleverna möjlighet att arbeta i tre olika nivåer: 

 • Nivå 1 Har enkel text och beräkningar i ett steg.
 • Nivå 2 Har lite mer text i uppgifterna, här förekommer även flerstegsuppgifter.
 • Nivå 3 För elever som behöver lite mer utmaning. Här finns avancerade uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk och decimalform

Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Begrepp
Eleven har kunskaper om matematiska begrepp inom områdena bråk och decimalform.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp inom områdena bråk och decimalform och beskriver enkelt hur de kan hänga samman.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp inom områdena bråk och decimalform och beskriver på ett utvecklat sätt hur de kan hänga samman.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom områdena bråk och decimalform och beskriver på ett välutvecklat sätt hur de kan hänga samman.
Metod
Eleven löser enkla rutinuppgifter med tal i bråkform.
Du löser enkla rutinuppgifter med tal bråkform med viss säkerhet.
Du löser enkla rutinuppgifter med tal i bråkform med god säkerhet.
Du löser enkla rutinuppgifter med tal i bråkform med mycket god säkerhet.
Metod
Eleven löser enkla rutinuppgifter med tal i decimalform.
Du löser enkla rutinuppgifter med tal deciform med viss säkerhet.
Du löser enkla rutinuppgifter med tal i decimalform med god säkerhet.
Du löser enkla rutinuppgifter med tal i decimalform med mycket god säkerhet.
Resonemang
Eleven för och följer matematiska resonemang om bråk och decimalform genom att ställa frågor samt framföra och bemöta argument på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du för och följer enkla matematiska resonemang om bråk och decimalform och ställer frågor samt framför och bemöter argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du för och följer utvecklade matematiska resonemang om bråk och decimalform och ställer frågor samt framför och bemöter argument som för samtalet framåt.
Du för och följer välutvecklade matematiska resonemang om tal i bråk - och decimalform och ställer frågor samt framför och bemöter argument som till för resonemanget framåt och fördjupar och/eller breddar det.