👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Norden

Skapad 2017-08-17 14:22 i Resarö skola Vaxholm Stad
LPP:n behandlar arbetsområdet Norden.
Grundskola 4 – 6 Svenska Geografi
Vi ska arbeta med Norden genom att följa Holger och Mortensen i "Geografens testamente". Programserien består av tio avsnitt om Norden och behandlar viktiga områden inom geografiämnet. Vi gör övningar direkt kopplade till programmet men kompletterar med uppgifter och tester ur läroboken PULS Geografi Norden

Innehåll

Kursplan i ämnet geografi

Syfte

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:
Vi arbetar med arbetsområdet Norden för att utveckla din förmåga att 
- analysera hur naturens egna processer och människornas verksamheter formar och förändrar livsmiljöer (Lgr 11, s. 159).
- utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur (Lgr 11, s. 160).

Centralt innehåll

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på och arbetas med under arbetsområdet är: 

 • Kartor, topografiska eller tematiska
 • Val och prioriteringar,människans samspel med naturen
 • Gränser. Olika typer av gränser,mellan länder,naturgivna gränser i landskapet,gränser mellan natur och kulturlandskap.
 • Transporter olika typer av transporter och olika miljöpåverkan
 • Landskap, olika natur och kulturlandskap i Norden
 • Namngeografi. Namn och lägen på orter,berg,hav och vatten i Norden

Arbetssätt

Vi ska arbeta med Norden genom att följa Holger och Mortensen i "Geografens testamente". Programserien består av tio avsnitt om Norden och behandlar viktiga områden inom geografiämnet.
Vi gör övningar direkt kopplade till programmet men kompletterar med uppgifter och tester ur läroboken PULS Geografi Norden

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper i olika områden på ett flertal olika sätt under arbetets gång genom skriftliga prov och muntliga redovisningar.
Löpande under arbetsområdet gör du uppgifter där din kunskapsutveckling bedöms.

Med hjälp av bedömningsmatrisen kan du få en uppfattning om vad som förväntas.Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Sv Ge
Geografi åk 5 ht-17

Geografi 4-6

På väg
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Kunskaper i geografi
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Begreppsförmåga
Du kan använda geografins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografins begrepp på ett mycket bra sätt.
Informationssökning
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Fältstudier
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett ganska bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett mycket bra sätt när du gör fältstudier.
Namngeografi
Du har baskunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda kunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Hållbar utveckling
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge välutvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Levnadsvillkor i världen
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur männiksor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger enkla förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur männiksor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger utvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur männiksor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger välutvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.