👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik år.1-3

Skapad 2017-08-17 14:22 i Gemensamt i Falun Falun
Arbete med trafik och trafikregler år 1
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Är du gatsmart?

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

Du ska få lära dig om viktiga trafikregler och skyltar.  Vi ska också lära oss hur det egna beteendet kan minska riskerna i trafiken.
Du ska få lära dig hur man går och cyklar i trafiken.
Du ska få lära dig om varför man ska ha reflexer när det är mörkt.

Hur ska jag arbeta?

 Du ska få lära dig fakta genom att se filmer och läsa texter och samtala. 

 

Vad ska jag kunna?

Du ska kunna de viktigaste trafikreglerna och skyltarna.

Du ska veta hur du ska bete dig för att minska riskerna i trafiken när du går, cyklar och är ute i mörker. 

 

Hur visar jag detta?

Du kan skriva eller rita och berätta om de viktigaste trafikreglerna och trafikskyltarna. 

Du deltar aktivt i våra samtal om hur vi ska bete oss i trafiken.Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3

Matriser

SO
Trafik år.1-3

Jag är osäker
Jag är på god väg
Jag är säker
Jag kan skriva eller rita och berätta om dom viktigaste trafikreglerna och trafikskyltarna.
Jag är aktiv på lektionerna och är med och pratar i klassen.