Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i Kemi "Luft" för åk 7AB ht-2017

Skapad 2017-08-17 14:29 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Kemi "Luft"
Grundskola 7 – 9 Kemi
Under arbetsområdet "Luft" i kemin kommer vi jobba med olika saker. Till exempel: Vilka gaser finns i luften och vad kan vi ha för nytta av dem? Vad är ozonskiktet och varför behövs det? Vad menas med oxider och förbränning? Vilka är de vanligaste luftföroreningarna och vad ställer de till med?

Innehåll

 

 

Vi kommer att arbeta med följande begrepp:

 

4.1                 atmosfär, syre, kväve, kondensation, molekylformel

4.2                 ozon, marknära ozon, ozonskikt, freoner, ”inga föroreningar försvinner”

4.3                 ädelgaser, argon, helium

4.4                 oxider, koldioxid, förbränning, fotosyntes, växthuseffekten

4.5                 kolmonoxid, surt regn, smog

4.6                 vätgas

 

Bok: Spektrum Kemi sidorna 54-75

 

Vi går räknar med att gå igenom följande sidor respektive vecka

Vecka

 

35

Sid. 54-57

36

Sid. 58-62

37

Sid. 63-66

38

Sid. 67-71

39

Prov Torsdag sid. 54-71

Tips! Läs sammanfattningen på sid 74-75                     

Uppgifter

 • Ej namngiven

 • Uppgift i kemi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: