👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall Matematikboken Alfa, Beta, Gamma

Skapad 2017-08-17 14:45 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Kapitel 1: Tal och räkning.
Grundskola 6 Matematik
Arbetsområde - Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Det här ska vi lära!

I det här arbetsområdet får du lära dig:

Begrepp vi ska arbeta med:

 

Så här ska vi arbeta!

  • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
  • Vi kommer att ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt.
  • Vi kommer att arbeta i Matematikboken Alfa Beta Gamma utifrån olika nivåer.
  • Vi kommer att arbeta med den digitala matematikportalen.

Så här får du visa!

Du kommer att bedömas i det du presterar på lektionerna, både skriftligt och muntligt.

Du kommer också att bedömas i diagnoser och på prov.

Matriser

Ma
Alfa Beta Gamma åk kapitel

Arbetsområde

Du är osäker
Du är på god väg
Du är säker
Du känner till hur vårt talsystem och några andra talsystem är uppbyggda.
Du ser samband mellan tal i bråkform och tal i decimalform.
Du kan uttrycka andelar i bråkform och decimalform.
Du ser sambandet mellan andelen, delen och det hela.
Du kan utföra beräkningar med de fyra räknesätten med skriftliga metoder och miniräknare.
Du kan förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.