Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 9(läsa, analysera och skriva noveller).

Skapad 2017-08-17 14:48 i Vallonskolan Östhammar
Arbeta med noveller, läsa, analysera och skriva noveller). Läsa enegenvald bok och skriva loggbok.
Grundskola 9 Svenska
Under v.34-38kommer vi arbeta med att läsa, skriva och analysera noveller. Vi avslutar med att skriva en egen novell. Ni kommer också att läsa en bok som jag har valt(Mona), under läsningen ska ni skriva läslogg. Boken har filmatiserats så vi avslutar med att titta på filmen och jämföra bok och film.

Innehåll

Syfte

 

Följande förmågor ska du träna när du arbetar med det här arbetsschemat: 

 • läsa och analysera skönlitteratur  
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift  
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 
 • följa språkliga normer - stor/liten bokstav, skiljetecken, stavning, styckeindelning 

Centralt innehåll

 • Träna att läsa för att förstå, tolka och analysera texter. Läsa skönlitteratur för ungdomar. 
 • Träna att skriva olika typer av texter. Skapande av texter där ord och bild samspelar. Arbeta med ord och uttryck som beskriver känslor och tankar. 
 • Träna bearbetning av egna texter till innehåll och form. Jämföra några skönlitterära genrer.  
 • Träna på att ge och ta emot respons på texter. 

Arbets- och redovisningssätt

 • Vi kommer att högläsa noveller.
 • Läsa och analysera en novell enskilt.
 • Skriva en egen novell.
 • Läsa en gemensam bok och skriva läslogg.

Bedömning

Uppgifter som ska redovisas: 

 • Svar på frågor till novellen. 
 • Läsloggen till boken.
 • Din novell.
 • Din insats på lektionerna.

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska - åk 9

E
C
A
Läsning - lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsning - läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: