👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Beta åk 5 kapitel 1

Skapad 2017-08-17 14:53 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Kapitel 1: Tal och räkning.
Grundskola 5 Matematik
Arbetsområde -Tal och räkning Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Det här ska vi lära!

I det här arbetsområdet får du lära dig:

  • metoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division
  • välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer
  • samband mellan tal i bråkform och i decimalform
  • tolka tallinjer med tal i decimalform
  • läsa och uttrycka tal i decimalform
  • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begrepp i kapitlet

Begrepp vi ska arbeta med: 

term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, förkortning, bråkform, decimalform

Så här ska vi arbeta!

  • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
  • Vi kommer att ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt.
  • Vi kommer att arbeta i Matematikboken Beta utifrån olika nivåer.
  • Vi kommer att arbeta med den digitala matematikportalen.

Så här får du visa!

Du kommer att bedömas i det du presterar på lektionerna, både skriftligt och muntligt.

Du kommer också att bedömas i diagnoser och på prov.

Matriser

Ma
Beta åk 5 kapitel 1

Arbetsområde

Tal och räkning
Du är osäker
Du är på god väg
Du är säker
Du kan använda metoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division.
Du kan välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer.
Du ser samband mellan tal i bråkform och i decimalform.
Du kan tolka tallinjer med tal i decimalform.
Du kan läsa och uttrycka tal i decimalform.
Du kan förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begrepp i kapitlet.