👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder och klimat

Skapad 2017-08-17 15:07 i Söderskolan Flen
Hur blir vädret? Hur uppstår vindar? Varför har vi olika årstider? Det är några av frågeställningarna vi kommer att jobba med under temat "Väder och klimat". Hur kommer vädret att förändras de närmaste årtiondena om atmosfären forsätter att värmas upp genom ökat utsläpp av växthusgaser? Vad kan var och en bidra till för att minska den mänskliga påverkan på vårt klimat?
Grundskola 4 – 6 Fysik
Väder och klimat under veckorna 34-40 Hur blir vädret? Hur uppstår vindar? Varför har vi olika årstider? Det är några av frågeställningarna vi kommer att jobba med under temat "Väder och klimat" Hur kommer vädret att förändras de närmaste årtiondena om atmosfären forsätter att värmas upp genom ökat utsläpp av växthusgaser? Vad kan var och en bidra till för att minska den mänskliga påverkan på vårt klimat?

Innehåll

När vi har arbetat med detta område ska du kunna

¤ Förstå hur man med olika instrument kan observera väder och ställa en väderprognos.
¤ Förstå betydelsen av vattnets kretslopp och hur moln uppkommer.
¤ Ha vetenskap om hur olika vädertyper bildas.
¤ Kunna förklara några olika väder.
¤ Veta hur man på ett bra sätt klär sig för attt skydda sig mot väder och vind.
¤ Känna till jordens olika klimatzoner.

Du får visa dina kunskaper genom att

- skriftligt prov
-  förklara skillnader och likheter på olika årstider, skriftligt och muntligt
-  förklara skriftligt och muntligt samt genom bilder hur olika väder bildas 
- redovisa väder- och temperaturobservationer i diagram

- peka ut några olika klimatzoner på en världskarta

Undervisning och arbetsformer


Väderobservationer
Genomgångar om olika väder och väderfenomen samt vädersymboler
Samtal om klimatförändringar

Genomgång av olika klimatzoner i världen

Studera i läroböckerna: "Koll på NO" och "Kemi och kemi 4"( PULS)

Titta på filmer om väder och klimat

Skriva faktatexter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Väder

På väg att nå målen
Når målen
Når målen väl
Når målen mycket väl
Dokumentation
Förmågan att beskriva och dokumentera underökningar på olika sätt
Du behöver stöd för att göra enkla dokumentationer.
Du gör enkla dokumentationer enkla bilder till.
Du gör utvecklade dokumentationer med lämpliga bilder till.
Du gör välutvecklade dokumentationer med lämpliga bilder till.
Jämförelser
Din förmånga att kunna göra jämförelser.
Du kan med handledning göra enkla jämförelser om t ex likheter och skillnader när det gäller olika årstider.
Du kan göra enkla jämförelser om t ex likheter och skillnader när det gäller olika årstider.
Du kan göra jämförelser om t ex likheter och skillnander när det gäller olika årstider.
Du kan göra utvecklande jämförelser om t ex likhethet och skillnader när det olika årstider.
Utföra undersökningar
Läsa av en termometer
Du kan ännu inte läsa av en termometer.
Du kan läsa av termometer.
Du kan läsa av en termometer och samt räkna ut temperatur skillnader.
Begrepp
Du har ännu inte visat grundläggande kunskaper inom området väder.
Du har grundläggande kunskaper inom området väder och visar det genom att ge exempel och beskriva t ex hur olika väderfenomen bildas.
Du har goda kunskaper inom området väder och visar det genom att förklara och beskriva t ex hur olika väderfenomen bildas.
Du har mycket goda kunskaper inom området väder och visar det genom att förklara och beskriva utvecklande hur t ex olika väderfenomen bildas.
Kommunicera
Förmågan att använda kunskaper i fysik, biologi och kemi för att kommunicera och ta ställning
Du deltar inte i diskussioner som rör ämnet.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet, genom att ställa frågor och framföra åsikter som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet, genom att ställa frågor och framföra åsikter som för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet, genom att ställa frågor och framföra åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar dem.