👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima Formula Åk 6 Kapitel 1 Omkrets och area

Skapad 2017-08-17 15:09 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Vi arbetar med första kapitlet i Prima Formula 6
Grundskola 6 Matematik
Vad är en polygon? Vad är symmetri? Hur mäter man vinklar? Hur räknar man ut omkrets och area?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • lösa problem med hjälp av matematik
 • använda olika begrepp inom area och omkrets
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att lösa uppgifter inom matematik
 • resonera om lösningar i matematik

Konkretisering av mål

Du ska lära dig:

 • jämföra och beskriva grundläggande egenskaper hos geometriska objekt
 • beskriva och konstruera symmetri
 • uppskatta och bestämma vinklar samt använda gradskiva
 • uppskatta och beräkna omkrets och area av månghörningar
 • förklara samband omkrets-area och metoder för beräkning
 • använda strategier vid problemlösning

Arbetssätt

Så här jobbar vi för att du ska lära dig detta:

 • Gemensamma genomgångar av nya begrepp och metoder i helklass
 • Arbete i smågrupper
 • Jobbar med uppgifter ur matteboken

Bedömning

Dina kunskaper bedöms efter hur du:

 • deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • löser rutinuppgifter så som symmetri, area, omkrets, vinklar och vinkelsummor 
 • beskriver förhållandet mellan omkrets och area, egenskaper hos geometriska figurer
 • nämner olika geometriska figurer vid rätt begrepp
 • läser av och gör egna tabeller
 • löser problem 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6