Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 4

Skapad 2017-08-17 15:19 i Uggleskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Geografi
Under nio veckor på höstterminen ska vi arbeta med att lära känna vårt land Sverige. Du kommer att lära dig om landskap, städer, orter, vatten, berg och olika naturtyper. Du kommer att hämta kunskaper ur texter, filmer, göra egna undersökningar samt genom att lyssna på läraren och klasskamraterna.

Innehåll

Mål

- Du har kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du kan diskutera vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur. 

- Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.

- Du kan använda geografiska begrepp.

- Du kan använda kartor och källor för att undersöka omvärlden. 

- Du kan använda kartor och andra enkla verktyg när du gör fältstudier.

- Du har kunskaper om geografiska namn i Sverige. Du beskriver och jämför var saker ligger och hur stora dem är.

Arbetets innehåll

Du ska lära dig:

 • att använda och läsa av olika typer av kartor
 • de svenska landskapen och dess läge
 • namn och läge på några av Sveriges städer, berg, hav och vatten
 • vad natur- och kulturlandskap är och hur det ser ut i Sverige och närområdet runt och i Södra Sandby
 • viktiga ord för att förstå och kunna skriva, läsa och prata om geografi
 

Arbetssätt och redovisning

 • Vi har gemensamma genomgångar av kartan och utgår från vårt närområde.
 • Du gör arbetsuppgifter för att lära dig om och skapa förståelse för t.ex kartor, kulturlandskap och naturlandskap
 • Vi tittar på avsnitt av Geografens testamente och läser tillsammans om Sverige i boken Upptäck Sverige. Filmen och högläsningen följs av parsamtal, mindmaping och arbete i arbetsbok.
 • Vi har gemensamma genomgångar.
 • Vi gör beskrivningar av geografi-ord som du ska kunna
 • Du gör ett eget arbete om ett av Sveriges landskap. 
 • Du gör en redovisning om ditt landskap.
 • Du presenterar ditt landskap med hjälp av din redovisningsform
 • Vi diskuterar och jämför Sveriges landskap utifrån t.ex läge, städer, befolkning, naturtyper. 
 

Bedömning

 • Kartkunskap

- Du ska visa att du kan karttecken genom att para ihop tecken till rätt ord och visa att du förstår vad olika kartor visar.

 • Sverigekartan: (namngeografi)

- Du ska visa att du kan placera och namnge Sveriges landskap, stora städer, berg, hav och vatten på en blindkarta.

 • använda begrepp:

- Du ska i slutet av arbetsområdet delta i diskussioner om landskapens likheter och skillnader och visar då att du kan analysera och jämföra fakta och har kunskaper om geografiska begrepp och kan resonera kring kultur och naturlandskap, naturresurser och befolkningsfördelning

 • Du ska delta i diskussioner om geografi i närområdet och visa att du har förståelse för vetenskapliga metoder och att du kan förstå resultatet av dessa och kan analysera, jämföra och resonera kring dessa.

 • Jag ger feedback på ditt arbete under arbetsområdets gång
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: