👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi och vår klass.

Skapad 2017-08-17 15:25 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Vi kommer att att arbeta med trivsel, hälsa, normer och regler.
Grundskola 1 Samhällskunskap SO (år 1-3)
I temat "vi och vår klass" ska vi arbeta för att alla ska respektera varandra och känna sig trygga i klassen. Vi pratar också om hur vi kan förbättra miljön på vårt jord.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

 I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Din förmåga att sätta dig in i andra människors situationer och visa hänsyn. Din förmåga att aktivt delta i olika möten t.ex. klassråd. Vi kommer också prata om miljöfrågor utifrån elevens vardag.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att träna på olika samarbetsövningar/ trygghetsövningar. Du kommer att delta i diskussioner om våra likheter och olikheter. Vi kommer gemensamt överens om klassens regler. Vi går i genom skolans regler. Vi tränar normer och regler i olika aktiviteter/lekar. Arbeta med Kartongmatchen. 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Du ska aktivt delta i olika samarbetsövningar/aktiviteter. Du ska aktivt delta i diskussioner. Du visar under klassrådsmötet att du förstår hur ett möte fungerar genom att acceptera de demokratiska beslut som tas. Du ska förklara varför vi har olika regler i skolan.

Hur ska det bedömas?

Eleverna bestämde att om vi tummar på reglerna så har vi förstått hur vi ska vara mot varandra. Alla ska vara med och bestämma klassens regler. Alla ska delta aktivt på klassråden. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Sh  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Sh  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  Sh  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  Sh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3