Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva och bearbeta text

Skapad 2017-08-17 15:27 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du skriver en berättande text och lär dig att använda digitala lärverktyg för att bearbeta texten.

Innehåll

Beskrivning

Du kommer skriva en berättande text och lära dig att använda digitala lärverktyg när du bearbetar texten. Du kommer även att illustrera din text med bilder.

Konkreta mål

Eleven ska kunna använda bindeord i en egenproducerad text

Eleven ska kunna använda passande digitala lärverktyg vid bearbetning av egen text

Eleven ska kunna illustrera innehållet i egen text med passande bildmaterial

Bärande begrepp

digitala lärverktyg (alternativa verktyg)

bindeord

Illustrera

bearbeta

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris

Underlag för bedömning saknas
Elevens kunskaper
bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper
bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper
bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper
bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper
bedöms vara goda
Elevens kunskaper
bedöms vara mycket goda
Aspekt 1
Eleven ska kunna använda bindeord i en egenproducerad text
Ny aspekt
Eleven ska kunna använda passande digitala lärverktyg vid bearbetning av egen text
Ny aspekt
Eleven ska kunna illustrera innehållet i egen text med passande bildmaterial
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: