👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror, baser och neutralisation HT - 17 - Naturvetenskapligt arbetssätt - planera, genomföra, utvärdera

Skapad 2017-08-17 15:46 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Kemi
Här kommer en matris till arbetsområdet vi just avslutat. Matrisen visar på olika utvecklingssteg inom " planera, genomföra, utvärdera". Det finns även " Utveckla - tips" i matrisen. Dessa tips ska hjälpa dig komma vidare till nästa steg. Observera att den första matrisen inte har några "Betygsnivåer". Du kan inte översätta de olika stegen till bokstäver/betyg. (Planeringen och matrisen är under uppbyggnad). Den andra matrisen är från skolverket och visar kunskapskraven. Vi utvärderar matrisen under lektionsarbetet.

Innehåll

Här kommer en matris till arbetsområdet vi just avslutat. Matrisen visar på olika utvecklingssteg inom " planera, genomföra, utvärdera". Det finns även " Utveckla - tips"  i matrisen. Dessa tips ska hjälpa dig komma vidare till nästa steg. Observera att den första matrisen inte har några  "Betygsnivåer". Du kan inte översätta de olika stegen till bokstäver/betyg.  (Planeringen och matrisen är under uppbyggnad). Den andra matrisen är från skolverket och visar kunskapskraven. Vi utvärderar matrisen under lektionsarbetet.

 

Innehåll

Fakta: kap 4 i Kemiboken Spektrum sid 102-116 samt sid 124

PPTX se klassens blogg

 

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Anteckningar
 • Planera laborationer
 • Genomföra laborationer
 • Dra slutsatser av laborationer

 

Ovanstående sker varvat i grupp, helklass och enskilt

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Ke  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  C 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Ke  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  A 9

Matriser

Ke
Systematiska undersökningar, planera, genomföra och utvärdera

------------->
----------->
----------->
----------->
----------->
----------->
Planera en undersökning
Du gör inte någon planering/ underlag saknas Utveckla: med stöd, handledning, tillsammans med andra bidra med en planering.
Du gör en planering som bidrar till hur man kan göra undersökningen. Din planering går inte att följa dvs om flera personer skulle göra samma planering skulle de behöva "gissa" och därför göra " olika" och undersökningen blir " orättvis" .Det framgår till exempel inte hur stor mängd som som ska mätas och/ eller vad som ska vara olika och/ eller ska vara lika. Utveckla: skriv mer detaljerat exempelvis mängd, storlek, tid. Var tydlig med material.
Du gör en planering som i stora drag går att följa. Material redovisas. Planeringen går i huvudsak att följa men vissa justeringar behövs för att det ska bli så tydlig "att alla som gör den gör lika". Utveckla: Tydlighet
Du gör en planering som går att föjla. Om man skulle dela ut den till flera personer skulle de göra på samma sätt och få samma resultat - så tydlig är din planering både när det gäller material och genomförande
Genomföra undersökningar utifrån givna planeringar
Du genomför inte någon undersökning/ underlag saknas Utveckla: med stöd, handledning, tillsammans med andra genomföra en undersökning. Ett tips är att ställa frågor under laborationsövningarna. - Varför mäter vi på detta viset? Vad är viktigt för att det ska bli rättvist? Hur kan vi undvika att det ska bli orättvist? Hur håller man en bra ordning på platsen?
Du genomför undersökningen med handledning. Säkerhet: Med hjälp av handledning kan du genomföra undersökningen utan att äventyra din egen och andras säkerhet. Följa instruktionen: Med stöd och handledning kan du följa den givna eller egna instruktionen/planeringen. Utveckla: Säkerhet laborationsvana - ex när vi övar i grupp så tag initiativ, var delaktig i alla moment. Ställ frågor som : _ Hur hade man gjort detta bäst om man var själv?
Du genomför undersökningen med viss systematik. Säkerhet: Du genomför undersökningen utan att äventyra din egen och andras säkerhet. Följa instruktionen: Du följer den givna eller egna instruktionen/planeringen. Utveckla:Du behöver bli mer systematisk och noggrann. Du tar inte hänsyn till exempelvis: röra, använda olika skedar till olika bägare med olika ämnen i, avstånd, väga - nollställa vågen, mängder. det vill säga den systematiska noggrannheten - exempel finns för varje undersökning. Målet är att resultatet ska bli tillförlitligt.
Dessutom så genomför du undersökningen med relativt god systematik. Du tar till viss del hänsyn till exempelvis: röra - hastighet, använda olika skedar till olika bägare med olika ämnen, avstånd, väga - nollställa vågen, mängder, det vill säga den systematiska noggrannheten - exempel finns för varje undersökning. Målet är att resultatet ska bli tillförlitligt.
Dessutom så genomför du undersökningen med god systematik. Du tar hänsyn till exempelvis: röra - hastighet, använda olika skedar till olika bägare med olika ämnen, avstånd, väga - nollställa vågen, mängder, det vill säga den systematiska noggrannheten - exempel finns för varje undersökning. Resultatet är tillförlitligt.
Redovisa resultat i tabell, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du redovisar inte något resultat/ underlag saknas Utveckla: med stöd, handledning, tillsammans med andra redovisa dina resultat. Öva på hur tabeller och diagram ser ut och utformas ( se matematikboken)
Du presenterar dina mätvärden/resultatet. Presentationen är ostrukturerad och exempelvis utan enhet. Mätvärden/resultatet kan vara skrivet i löpande textform eller bara som en anteckning efter själva uppgiften. Utveckla: Presentera resultatet i tabell eller diagramform. Öva på hur tabeller och diagram utformas ( se matematikboken).
Du presenterar dina mätvärden/resultat strukturerat ( ex tabeller eller diagramform). Enheter saknas, eller axlarna/ kolumner rader är inte benämnda. Utveckla: Använd enheter, benämn axlarna/kolumner/rader på diagrammen/ tabellerna
Du presenterar dina mätvärden/resultat strukturerat och tydligt.
Dra en slutsats
Du drar inte någon slutsats/ underlag saknas Utveckla: med stöd, handledning, tillsammans med andra dra en enkel slutsats. Varför hände det som hände? Vad var frågan du undersökte? kom du fram till något svar när du gjorde din undersökning?
Du drar en slutsats men den är inte kopplad till resultatet/ du hänvisar inte till resultatet. Du använder ett vardagligt språk. Utveckla: Hänvisa till resultatet i din undersökning. Använd dig av NO-begrepp
Du har redovisat en enkel slutsats och använder till viss del kemins begrepp, modeller eller teorier som stöd för att dra din slutsats.
Du har redovisat en utvecklad slutsats och använder relativt väl kemins begrepp, modeller eller teorier som stöd för att dra din slutsats.
Du har redovisat en välutvecklad slutsats och använder relativt väl kemins begrepp, modeller eller teorier som stöd för att dra din slutsats.
Förbättringar av undersökningar
Du bidrar inte på förslag till förbättring av undersökningen/ Underlag saknas Utveckla: med stöd, handledning, tillsammans smed andra bidra en förbättring av undersökningen. Hur skulle denna undersökning göras bättre så att den blev mer rättvis?
Du ger ett förslag som är utifrån dig själv. Ex. Jag skulle ha läst noggrannare, jag skulle varit mer koncentrerad Utveckla: Gör en generell förbättring på själva planeringen – inte på dig/ ditt utförande. Exempel på en generell förbättring är att göra undersökningen flera gånger och se om resultatet blev det samma.
Du ger ett förslag på en allmän/ generell förbättring.En förbättring som kan användas till alla undersökningar och förklarar varför detta skulle ge ett mer tillförlitligt resultat. Utveckla: Gör en uppgiftsspecifik förbättring- en förbättring som är till just denna frågeställning
Du ger ett förslag på en uppgiftsspecifik förbättring men förklarar inte varför det är en förbättring.. Utveckla: Gör en förklaring varför det kommer att göra resultatet mer tillförlitligt.
Du ger ett förslag på en uppgiftsspecifik förbättring och förklarar varför det kan påverka tillförlitligheten

Ke
Kunskapskrav kopplade till detta arbetsområde

Ännu ej visat
E
C
A
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. .
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.