👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska; läsinlärning baserad på ABC-klubben "Den magiska kulan"

Skapad 2017-08-17 15:54 i Junibackens skola Ludvika
Vi arbetar med läsinlärning på många olika sätt. Som bas för detta använder vi ABC-klubben "Den magiska kulan".
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Vi lär oss läsa tillsammans med hjälp av Den magiska kulan och mycket annat.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi använder vårt språk för att tänka, kommunicera med andra och för att lära oss nya saker. Med hjälp av språket lär vi oss om andra människor och hur de tänker samt om hur samhället runt omkring oss fungerar. Vi får också möjligheter att vara med och påverka med hjälp av språket.

Du ska lära dig att
- känna igen och koppla ihop ljud och bokstavssymboler samt vilket ljud som kommer först, sist etc. i enkla ord.
- ljuda ihop ljud till ord.
- känna igen och kunna använda ett antal ljudbilder.
- läsa ord som is, sol, räv, spel osv. med flyt.
- läsa enkla meningar och förstå hur meningar är uppbyggda med stor begynnelsebokstav samt punkt, utropstecken, frågetecken.
- förstå hur en text kan vara uppbyggd samt att det finns olika typer av texter.Hur ska vi lära oss detta?
- förstå det du läser samt när andra läser för dig.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi arbetar med ljud och bokstäver på många olika sätt.
Vi undersöker hur ord och meningar är uppbyggda och hur de fungerar tillsammans.
Vi övar läsning på många olika sätt och samtalar om läsning.
Vi läser och pratar om olika typer av texter.
Vi befäster  kunskapen med hjälp av olika typer av läxor.

Vad som kommer att bedömas:

Du kan namnet på samtliga bokstäver och vet hur de låter.
Alfabetisk ordning.
Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, utrops- och frågetecken.
Du kan läsa enkla ord och meningar med visst flyt.
Du förstår det du läser och det andra läser för dig och kan återberätta och svara på enkla frågor om texten.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar vad du kan i det dagliga arbetet enskilt och tillsammans med andra.
Du visar dina framsteg i samband med läxläsningen hemma och i skolan.
Du bedöms med hjälp av Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i svenska, läsning.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1