👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4 läsåret 2017/2018

Skapad 2017-08-17 16:00 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 4 Engelska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Under läsåret kommer vi att arbeta med att utveckla dina olika förmågor. Du ska utveckla din förmåga att förstå tal, och våga prata engelska. Du ska utveckla din förmåga att läsa, skriva och förstå texter. Du kommer att få använda engelska i olika situationer för att utveckla din säkerhet när du kommunicerar med andra. Du kommer också att få lära dig mer om hur människor lever i olika engelsktalande länder.

Under läsåret ska vi ha tre olika tema.

Hi there

Visit Great Britain

Go to India and Australia

Innehåll

Hi there

Tema Hi there

Vecka 34-47

Du ska utveckla din förmåga

att samtala
att uttrycka dig i tal
att lyssna och förstå
att träna in nya ord och fraser

Hur vi kommer att arbeta

- dialoger
- sånger och ramsor
- texter att lyssna och läsa

När vi arbetat med temat ska du kunna

- hälsa på någon du möter och delta i ett litet samtal
- räkna till tolv
- berätta om dig själv och din familj 

- säga olika färger
- berätta om olika saker du kan göra
- berätta om en dag
- säga olika tidsord

Vi bedömer din förmåga

- att delta i ett samtal

Visit Great Britain

Tema Visit Great Britain

Vecka 48-11

Du ska utveckla din förmåga

- att läsa, lyssna och berätta
- att beskriva
- att träna in nya ord och fraser

Hur vi kommer att arbeta

- samtala
- läsa texter
- lyssna på texter
- dialoger

När vi arbetat med temat ska du kunna

- spela upp en scen när du handlar i en affär
- olika färger
- räkna till 20
- säga veckodagarna
- beskriva en person
- ord för mat, kläder och kroppen

Vi bedömer din förmåga

- att berätta och beskriva

Go to India and Australia

Tema Go to India and Australia

Vecka 11-24

Du ska utveckla din förmåga

- att läsa och lyssna
- att berätta och beskriva
- att skriva
- att träna in nya ord och fraser

Hur vi kommer att arbeta

- läsa texter
- lyssna på texter
- samtala och berätta
- dialoger 

När vi arbetat med temat ska du kunna

- berätta om ett djur
- berätta om ett land
- spela upp en telefondialog
- räkna till 100
- skriva en kort text om dig själv
- ord för olika yrken
- säga månaderna

Vi bedömer din förmåga

- att berätta
- att skriva

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En