Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i kemi 9B - Periodiska systemet

Skapad 2017-08-17 16:14 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Kemi
Vi kommer i arbetsområdet få en större förståelse för hur människan tidigare tänkt kring vad materia är. Vidare kommer vi få en fördjupad kunskap kring hur vi idag tänker oss att atomer är uppbyggda samt hur atomer kan sitta samman i molekyler, bilda joner och jonföreningar och hållas ihop i en metall.

Innehåll

Vecka 34 – 37 (3 lektioner/ vecka)

Prov torsdag vecka 38 (21/9)

Vid provet kommer du få visa kunskaper kring begrepp inom kemin, sambanden mellan dessa samt modeller i kemi kring hur man kan visa atomer, molekyler och joner.

 

Följande begrepp och förklaringsmodeller kommer du få visa kunskap om vid ett prov

Atomkärna                                                                                      288

Proton                                                                                            288

Elektron                                                                                         288

Atomens uppbyggnad                                                                    289

Grundämne                                                                                    290

Atomnummer                                                                                291

Period                                                                                            291

Grupp                                                                                             291

Elektronskal                                                                                    292

Ädelgas                                                                                          292

Valenelektroner                                                                            293

Skillnad grundämne och atomslag                                                294

Kunna förklara varför atomer delar på elektroner i en molekyl  296

Elektronparsbindning                                                                    296

Kunna rita upp hur atomer delar elektroner i en molekyl           297

Ädelgasstruktur                                                                             297

Positiva joner                                                                                 298

Negativa joner                                                                               298

Skriva joner med tecken                                                                299

Veta att metaller (och väte) bildar positiva joner                        299

Veta att ickemetaller oftast bildar negativa joner                       299

Jonförening                                                                                    301

Kristaller                                                                                        301

Formelenhet                                                                                   302

Jonföreningar och löslighet i vatten                                              302

Kunna beskriva hur metallatomerna hålls samman i en metall  303

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: