👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering svenska åk 6

Skapad 2017-08-17 16:18 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F

Innehåll

Läsårsplanering i svenska åk 6

 Under läsåret kommer vi att utveckla de centrala förmågorna inom ämnet d.v.s. eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Detta gör vi genom att:

*Arbeta med muntlig redovisning. Hur gör man egentligen en bra redovisning? Vi går igenom grunderna och övar! Alla håller ett föredrag.

*Arbeta med läsning. Vi lär oss lässtrategier för att kunna förstå och tolka olika sorters texter. Alla elever har alltid en bänkbok ”på gång ”och vi övar på att läsa gemensamt och enskilt.

*Arbeta med rättstavning i form av t.ex. veckans ord. Vi använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

*Arbeta med att skriva olika sorters texter. Alla elever ska t.ex. 

skriva en bokrecension och en text med ett tydligt budskap.   

*Arbeta med olika källor, t.ex. uppslagsböcker och olika sökmotorer på Internet, och jämföra deras tillförlitlighet.

 

 Vi arbetar med läroboken Zoom samt andra läroböcker.