Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa

Skapad 2017-08-17 16:41 i Kvibilleskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Kemi Biologi
Vi ska ta reda på hur olika faktorer som exempelvis kost, sömn och träning påverkar vår kropp och hälsa.

Innehåll

Kropp och hälsa (Bi, Ke)

Syfte

Eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i biologi och kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.

 Eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda biologins och kemins begrepp, modeller och teorier för att förklara biologiska och kemiska samband i människokroppen.

 Undervisning

Vi kommer att utifrån texter, filmer och samtal ta reda på hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av olika faktorer, såsom kost, motion, sociala relationer, sömn, kondition, prylar, mediciner mm. Vi kommer också gå in lite närmre på matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan, hur kroppen är uppbyggd, organsystemet samt på några vanliga sjukdomar, hur dessa kan förebyggas och behandlas.

 Vi tränar bl a:

samtala, diskutera och argumentara utifrån de kunskaper vi tillägnar oss, i större och mindre grupper.

skriva texter, faktatexter och argumenterande texter.

läsa texter och behandla texternas innehåll

redovisa/redogöra för våra kunskaper.

 Kunskapskrav och bedömning

Eleven kan föra resonemang (skriftligt och muntligt) om hur kost, motion, sömn och sociala relationer kan påverka hälsan och kan relatera till några samband i människokroppen.

Eleven har kunskaper om hur matens innehåll och näringsämnen påverkar kroppen och hälsan.

 

Bedömningen görs utifrån

 Mer än godtagbara kunskaper

Godtagbara kunskaper

Otillräckliga kunskaper, insats krävs.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: