👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap årskurs 5

Skapad 2017-08-17 19:01 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Samhällskunskap
Lagar och regler, varför behövs de egentligen? Vad skulle hända om vi inte hade lagar och regler? Vilka viktiga lagar finns det i Sverige? Vem är det som bestämmer vilka lagar vi ska ha och vad händer om vi bryter mot dem? Om ett brott har begåtts vad händer då? Rättigheter och skyldigheter, vad innebär det? Vilka är dina rättigheter och skyldigheter? Kunskaper om rätt och fel i samhället ger dig verktyg att ta ansvar för ditt eget handlande i olika situationer.

Innehåll

 

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU ska utveckla din förmåga...

 • att förstå hur vårt samhälle är uppbyggt utifrån olika lagar och regler
 • att förstå hur olika samhällsfunktioner samverkar, t ex när ett brott begås
 • att förstå dina och andras rättigheter och skyldigheter
 • att argumentera för vad du tycker om olika samhällsfrågor
 • att söka information från olika källor och värdera källornas trovärdighet,
 • att använda olika begrepp för att kunna beskriva strukturer i samhället

SÅ HÄR SKA VI ARBETA 

 Under höstterminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

 • Lagar och regler
 • Rättigheter och skyldigheter
 • Barnkonventionen

 För att träna och utveckla förmågorna kommer vi att:

 • arbeta med boken Puls - Samhällskunskap och med uppgifter till det vi läst
 • diskutera och samtala i helklass och i mindre grupper,
 • titta på filmer som t ex handlar om olika lagar och regler m.m.
 • titta på Lilla Aktuellt Skola och diskutera aktuella händelser i samhället
 • arbeta med värderingsövningar och dilemmafrågor
 • använda ord och begrepp från det vi läst i olika sammanhang,
 • använda olika källor för att få fram information.

DETTA SKA BEDÖMAS

 • hur du kan förklara hur samhället är uppbyggt med lagar och regler
 • hur du kan förklara vilka konsekvenser det blir av olika sorters brott
 • hur du kan reflektera över varför vi behöver lagar och regler i vårt samhälle
 • hur du kan förklara begreppen rättigheter och skyldigheter och reflektera över vad de innebär i samhället och för dig personligen
 • hur du använder olika ord och begrepp inom ämnet samhällskunskap
 • hur du kan uttrycka åsikter om olika samhällsfrågor
 • hur du kan arbeta med och använda olika källor

Bedömningen kommer att ske fortlöpande på lektionerna men du kommer även att göra ett skrifligt prov samt arbeta med uppgifter i bedömningsmaterialet "Tummen upp".

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6