👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur vi är mot varandra

Skapad 2017-08-17 20:08 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Under det här arbetsområdet kommer vi arbeta med hur vi är mot varandra och varför det är viktigt att vi behandlar varandra väl för att vi alla ska trivas och må bra. Vi kommer arbeta med och utgå ifrån olika veckoteman som exempelvis gott och ont, rätt och fel samt kamratskap och relationer.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • diskutera och tänka kring hur vi är mot varandra och varför det är viktigt att vi behandlar varandra väl. 

Bedömning - vad och hur

Under det här arbetsområdet kommer följande förmågor att bedömas.

Din förmåga att:

 • samtala om och tänka kring varför det är viktigt att vi behandlar varandra väl, hur det känns om man inte skulle bli behandlad väl och varför det är viktigt att vi tänker på varandra.  

Hur ska det bedömas?

 • genom ditt deltagande i gemensamma diskussioner i klassen
 • genom dina enskilda tankar och funderingar kring det vi tillsammans diskuterar. 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med fokus på olika teman varje vecka:

 • Gott och ont
 • Kamratskap och relationer
 • Rätt och fel
 • Genus och jämställdhet

För att belysa dessa veckoteman kommer vi att arbeta utifrån följande arbetssätt:

 • gemensamma diskussioner i klassen
 • enskilda funderingar kring det vi gemensamt diskuterar
 • utifrån filmer och ljudklipp få fler perspektiv kring det vi tidigare diskuterat och funderat kring.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3