Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4 HT

Skapad 2017-08-17 20:16 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Engelska
Pedagogisk planering för engelska årskurs 4, hösttermin.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • förstå innehållet i engelska texter samt i talad engelska
 • föra samtal samt skriva texter på engelska om olika elevnära ämnen 
 • använda olika strategier när du inte förstår och för att göra dig förstådd
 • anpassa ditt språk efter olika situationer och innehåll

Bedömning - vad och hur

Under det här arbetsområdet kommer följande förmågor att bedömas.

Din förmåga att:

 • förstå talad engelska samt visa förståelse genom att återberätta och agera utifrån det du hört
 • använda olika språkliga strategier för att förstå talad engelska
 • prata och formulera dig på engelska om elevnära ämnen samt i samtal med andra
 • visa förståelse för innehållet i engelska texter 
 • formulera dig skriftligt i olika typer av texter

Hur ska det bedömas?

 • genom gemensamt, parvis och enskilt arbete med olika engelska texter samt tillhörande uppgifter i Good Stuff 4
 • glosförhör varje vecka där du visar att du utökar ditt ordförråd

Undervisning och arbetsformer

Under höstterminen kommer vi att arbeta på olika, varierande arbetssätt för att utveckla våra förmågor:

 • arbete i Good Stuff 4 med tillhörande textbook och workbook
 • gemensamt, parvis och enskilt arbete med texter på engelska, för att träna på att läsa, förstå och översätta engelska.
 • övningar för att träna på att prata engelska, parvis, i grupp samt i helklass.
 • träna på att lyssna på och förstå talad engelska genom olika typer av hörövningar, instruktioner på engelska samt enklare engelska filmer. 
 • utöka vårt ordförråd genom glosläxor varje vecka. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: